Vi vill bygga grönare städer för klimatets skull

I skrivande stund är det 31 grader i centrala Norrköping och vi förväntas få de högsta temperaturerna någonsin uppmätta under de kommande dagarna.

Debatt 31 juli 2022 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Storbritannien liksom södra Europa upplever extremvärme på över 40 grader och de kämpar för att försöka skydda sjuka, äldre och små barn.

Nyligen släpptes en rapport för Norrköpings koldioxidbudget. För att vi skall klara Parisavtalet till 2030 behöver vi i Norrköping minska våra utsläpp med 12% per år i snitt. Som individ är det lätt att känna att målet är omöjligt att nå, men faktum är att vi kan göra mer för att möta klimatomställningen. Både privat och offentligt.

 

Klimatet kräver grönare städer och kommunen behöver ställa om på flera områden:

Vi vill se ett grönare samhälle i Norrköping med 3-30-300 regeln som utgångspunkt. Alla skall kunna se minst 3 träd från sitt hem, 30% trädkronstäckning ska finnas i alla bostadsområden och invånarna i Norrköpings innerstad ska ha som längst 300 meter till ett grönområde.

 

Träd och grönska är inte bara viktigt för människors välmående rent visuellt. Träden är också viktiga för städer då de hjälper till att sänka temperaturen sommartid och bidrar till att ge renare luft i närområdet. Grönytor i staden är även viktiga för att ta hand om dagvatten, inte minst vid kraftiga regn, då de skapar en fördröjande effekt och hjälper till att rena dagvattnet innan det släpps ut i andra vattendrag.

Grönytor skall även skapas med hänsyn till biodiversitet och biologisk mångfald. Vi vill främja biodling även inom centralorter då pollinatörer, som är viktiga för människans överlevnad, är hotade. Våra parker och grönytor behöver även ha växtligheter som främjar pollinatörer.

 

För att minska våra koldioxidutsläpp verkar också Centerpartiet för att fler byggnader i kommunen blir energineutrala och att nybyggnationer i trä premieras framför nybyggnationer i betong. Träbyggnader fungerar som en kolsänka medan betong skapar koldioxidutsläpp.

Vi behöver öka takten med installation av solceller och solcellsparker i kommunen. Vi vill att varje ny kommunal byggnad förses med solceller för att minska sitt energibehov och att en genomgång görs av befintliga byggnader för en bedömning om solceller är lämpliga.

Norrköping har de senaste åren även halkat efter i utbyggnaden av laddstolpar. För att komma till rätta med detta behöver vi stimulera utbyggnaden för att hänga med i rätt takt när elbilsflottan ökar. Kommunen behöver också fortsatt ställa höga krav på sin egen fordonsflotta och upphandlade entreprenörer för att ytterligare minska utsläppen.

 

För hälsans och miljöns skull behöver vi också öka vårt resande med cykel. Vi behöver skapa goda förutsättningar för en cykelvänlig kommun och stad genom sammanhängande och säkra cykelvägar inom hela kommunen. Vi i Centerpartiet vill se att cykling prioriteras i infrastrukturplaneringen, som eget trafikslag, och att alla nya vägar byggs med en tydlig planering för cykel. Vi skulle också gärna se kommunala initiativ såsom utlåning av el-cyklar under en prova-på-period för att ytterligare sänka trösklarna för att ta el-cykeln till jobbet, skolan eller middagsdejten. 

Med klok samhällsplanering kan vi bromsa den globala uppvärmningen samtidigt som vi skapar en grön och attraktiv stad att leva och bo i. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa