Vi vill avskaffa monarkierna i Skandinavien

I dag, den 17 september, träffas vi representanter för de republikanska rörelserna i Danmark, Norge och Sverige i Oslo.

Vi kämpar för att alla statschefer i de nordiska länderna inte ska tillsättas via arv utan utses på demokratisk väg, skriver förespråkare för republik från Danmark, Sverige och Norge. Arkibild.

Vi kämpar för att alla statschefer i de nordiska länderna inte ska tillsättas via arv utan utses på demokratisk väg, skriver förespråkare för republik från Danmark, Sverige och Norge. Arkibild.

Foto: Foto: Christoffer Åhlund

Debatt2022-09-17 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tillsammans ska vi diskutera hur vi kan arbeta för att frigöra våra demokratiska länder från den svårbegripliga kvarleva som monarkin utgör. Våra republikanska rörelser kan lära av varandra och få inspiration i det fortsatta arbetet. Vårt mål är ett helt monarkifritt Norden.

De tre skandinaviska länderna samt Finland och Island hör till de mest demokratiska staterna i hela världen. Våra länder placeras ofta i topp i internationella undersökningar om tillståndet för demokratin. Vi kan dock inte slå oss till ro, utan måste fortsätta kämpa för att utveckla och stärka folkstyret. Monarki är i ett principiellt perspektiv oförenlig med demokratiska värderingar. Den politiska demokratins grundläggande princip är att all offentlig makt ska utgå från folket. I ett demokratiskt samhälle ska alla offentliga poster vara öppna för alla medborgare. Val ska stå i centrum vid tjänstebesättningar, inte släkttillhörighet.

För folkstyrda länder som Danmark, Norge och Sverige är det ovärdigt att rollen som statschef går i arv inom en och samma familj. Under det senaste seklet har väldigt många länder bytt statsskick från monarki till republik. Exempelvis har folkomröstningar inneburit slutet för monarkin i Grekland och Italien.

Det finns fortfarande debattörer som hävdar att monarki har fördelar som överväger de demokratiska idealen, men om monarki vore bättre än republik är det svårt att förstå varför inga länder som vinner sin självständighet väljer att bli kungariken. När Finland och Island blev självständiga nationer införde de republik. Även modernare exempel, som Montenegro och Slovenien, har valt republikanska statsskick.

Inte heller brukar länder som har avskaffat monarkin återinföra densamma. Spanien tas ibland upp som ett exempel på motsatsen av rojalister. Där återinfördes dock monarkin under diktaturen efter det spanska inbördeskriget, med diktatorn Francisco Franco själv som regent. Franco regerade fram till sin död år 1975, då han efterträddes av sin utpekade efterträdare, Juan Carlos av Bourbon. Det var alltså inte ett demokratiskt och fritt Spanien som lade grunden för återupprättandet av monarkin.

I dagsläget finns det 43 monarkier i världen, varav 15 med den brittiska kungen som statsöverhuvud. I november förra året utropade önationen Barbados republik. Fler länder som har den brittiska kungen som statschef förväntas i närtid avskaffa monarkin i sina länder och dit hör exempelvis Australien.

Monarki är ett förlegat statsskick. Det är bättre sent än aldrig att se till att även Skandinavien får demokratiskt tillsatta statschefer. Vi kämpar för att alla statschefer i de nordiska länderna inte ska tillsättas via arv utan utses på demokratisk väg. Dagens system borde vara otänkbart i alla demokratiska stater, även i våra skandinaviska länder.

I början av 1900-talet fanns det enbart några få republikanska länder i Europa. Trots växande politiska rörelser för demokrati var monarki ännu den dominerande formen av statsskick. Under århundradets gång försvann sedan monarkin i de flesta länder. I Norden är det dock fortfarande så att medborgarna i tre av fem länder saknar inflytande över vem som är innehavare av det högsta offentliga ämbetet. 

Vi är övertygade om att när republik väl har införts i hela Norden kommer det snart att vara ganska få som vill återinföra de gamla statsskicken.