Vi strävar efter att stötta så lång det är möjligt

I lokala debattartiklar uttrycker bland annat politiker från flera partier (25/5) och engagerad kuratorer (21/5) den senaste tiden en besvikelse över Migrationsverkets beslut att lägga ner tillfälliga bostäder i Finspång. Vi vill här förklara bakgrunden till beslutet.

Migrationsverket måste förhålla sig till att allt färre söker skydd i Sverige och att behovet av verkets tillfälliga bostäder därmed minskar, skriver Liselotte Ingesson Politis sektionschef vid Migrationsverket.

Migrationsverket måste förhålla sig till att allt färre söker skydd i Sverige och att behovet av verkets tillfälliga bostäder därmed minskar, skriver Liselotte Ingesson Politis sektionschef vid Migrationsverket.

Foto: Marcus Ericsson/TT

Debatt2021-05-28 06:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Öppet brev till högst ansvarig på Migrationsverket" NT 19/5

"Till berörda politiker i Finspångs kommun" NT 23/5

Vi förstår att Migrationsverkets beslut om att avveckla tillfälliga bostäder kan leda till oro, eftersom det innebär att personer som bor på en ort behöver flytta. Bakgrunden är att Migrationsverket måste förhålla sig till att allt färre söker skydd i Sverige och att behovet av verkets tillfälliga bostäder därmed minskar. 

Utifrån våra ekonomiska förutsättningar kan Migrationsverket helt enkelt inte längre motivera att ha lika många bostadsplatser eller kontor ute i landet som tidigare.

I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att Migrationsverkets bostäder är tillfälliga och fungerar som inkvartering under tiden som en ansökan om asyl prövas. Därefter flyttar en del till en kommun där de ska etablera sig, andra återvänder till hemlandet. 

Vår strävan är att ingen ska behöva flytta fler gånger än nödvändigt i väntan på beslut och vi tar så stor hänsyn som möjligt till de sökandes behov av trygghet och kontinuitet när vi avvecklar. Däremot kan det ändå innebära att familjer som inte kan ordna egen bostad behöver flytta från den ort där de går i skola och har fått vänner. 

I samband med flyttarna pratar vi med familjerna och lyssnar in för att få en så bra flytt som möjligt. I den nya kommunen får barnen också tillgång till skola, omsorg och den vård de behöver. 

I det här sammanhanget vill jag även framhålla att vi sätter stort värde på kommuninvånarnas och andras varma engagemang för dessa personer och för andra som genom åren har bott i Finspång i väntan på att få sitt asylärende prövat.