Vi städar upp efter de andra partiernas misslyckande

”Det är en otacksam uppgift att som politiker befinna sig i förarsätet för en region när arvet från det tidigare rödgröna styret består av miljardunderskott, en ohållbar arbetsgivarorganisation och otaliga problem som skjutits på framtiden, skriver sverigedemokraterna Richard Svensson, Rina Blomberg och Joakim Gustavsson.

Ett av SD Region Östergötlands prioriterade områden har länge varit att Östgötatrafiken ska vara ett föredöme vad beträffar resenärers trygghet, skriver sverigedemokraterna Richard Svensson, Rina Blomberg och Joakim Gustavsson.

Ett av SD Region Östergötlands prioriterade områden har länge varit att Östgötatrafiken ska vara ett föredöme vad beträffar resenärers trygghet, skriver sverigedemokraterna Richard Svensson, Rina Blomberg och Joakim Gustavsson.

Foto: Östgötatrafiken/Karolina Wiborn

Debatt2024-06-17 09:40
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trots att det är en otacksam uppgift hade vi Sverigedemokrater inte velat ha det på något annat vis eftersom alternativet hade varit att samma politiker som orsakat problemen fått fortsätta köra Region Östergötland i botten.

Vi Sverigedemokrater räds inte svåra debatter, tuffa beslut eller kontroversiella ställningstaganden och det är därför vi förstår behovet av den omorganisation som nu genomförs i Region Östergötland. Förmågan att fatta tuffa beslut är en central del av att vara en seriös och ansvarstagande politiker. Utan de beslut som nuvarande styre fattar skulle Region Östergötland stå inför en total ekonomisk kollaps och det närmaste en region kan komma konkurs.

Läget är minst sagt allvarligt vilket också speglar Region Östergötlands budget. Med detta konstaterat innebär det inte att politiken saknar möjlighet att prioritera. Först och främst i budgeten går självklart arbetet med att skapa en ekonomi i balans och en verksamhet som är hållbar över tid.

SD Region Östergötland har i budgeten för 2025 - 2027 fokuserat på att fortsätta arbetet med att förverkliga vallöften och värna våra väljares intressen. Inför årets budget har det framför allt kretsat kring att fortsätta arbeta med de reformer vi redan infört, exempelvis språkkrav inom Region Östergötlands sjukvård. Det som däremot har genomsyrat allt arbete under budgetprocessen är trygghetsarbetet inom Region Östergötlands alla verksamheter.

Det finns flera oroväckande trender inom sjukvården kopplat till hot och hat mot anställda. Hot mot vårdpersonal är ett växande problem som påverkar både arbetsmiljö och patientsäkerhet, därför återfinns det som ett av de prioriterade uppdragen inom budgeten.

Ett av SD Region Östergötlands prioriterade områden har länge varit att Östgötatrafiken ska vara ett föredöme vad beträffar resenärers trygghet, till stor del är vi det och kan skryta med att våra resenärer på helheten skattar sig som de mest trygga i Sverige. Trots de mycket lovande siffrorna har vi sett allvarliga incidenter riktade mot chaufförer och även biljettkontrollanter. Här finns ett behov av insatser och därför kommer antalet skyddsvakter som kan bistå Östgötatrafiken vid oroliga linjer eller under större biljettkontroller utökas inom kort.

Trygghet är dock mycket mer än fysisk trygghet vilket ovanstående insatser främst syftar till. Upplevd trygghet är inte minst känslan av att det finns en tillgänglig och god sjukvård över tid, här vet vi att det finns en upplevd oro bland många invånare. SD Region Östergötland har därför säkerställt att alla svåra beslut som har fattats de senaste månaderna kopplat till Region Östergötlands svåra utmaningar är motiverade. Framför allt har vi säkerställt att besluten kommer resultera i att vi får en organisation som är hållbar över tid och möjliggör för Region Östergötland att bedriva en trygg och god sjukvård.

Budgeten 2025-2027 präglas av Region Östergötlands svåra ekonomiska situation skapat av tidigare rödgröna styrens beslut, men också av Sverigedemokraternas och våra samarbetspartiers vilja att städa upp Region Östergötland efter andra politikers felaktiga beslut och bygga en tryggare och bättre region för östgötarna.