Vi socialdemokrater vet att Norrköping kan bättre

Det finns många skäl att älska Norrköping, människorna och platsen där vi bor.

Vi ser och förstår att de problem som Norrköpingsborna möter varje dag kräver mer än det vi gjort hittills, skriver socialdemokraterna Olle Vikmång, Maria Sayeler och Mattias Ottosson.

Vi ser och förstår att de problem som Norrköpingsborna möter varje dag kräver mer än det vi gjort hittills, skriver socialdemokraterna Olle Vikmång, Maria Sayeler och Mattias Ottosson.

Foto: Per Ziljat

Debatt2022-08-20 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett framgångsrikt näringsliv, spårvagnarna som varit klimatsmarta i mer än hundra år, Industrilandskapet med universitetet mitt i stan. Naturen, idrotten som skapar spänning och sammanhållning, kulturen med både bredd och spets. Byggkranarna som syns runt om i kommunen, i såväl Hageby som Skärblacka och Krokek talar sitt tydliga språk. Norrköping växer i alla riktningar och blir ett hem för allt fler. 

Samtidigt är arbetslösheten för hög. Segregationen gör det svårt för människor att komma in i samhället. Vi är också oroade över våldet och de allt grövre brotten. Pandemin har varit hänsynslös. Många har förlorat någon de älskat. De som arbetar inom omsorgen har jobbat länge under hård press. Det alltmer extrema vädret har påmint oss om att vi måste öka takten i klimatomställningen. 

Vi socialdemokrater vet att Norrköping kan bättre. Vi ser och förstår att de problem som Norrköpingsborna möter varje dag kräver mer än det vi gjort hittills. Vi har lösningar och vi är beredda att leda och ta ansvar för Norrköping. För oss socialdemokrater är den röda tråden i all politik att bekämpa orättvisor och minska klyftor. Det kräver ett starkt samhälle där vi hjälps åt. Det är viktigare än marknadsexperiment och skattesänkningar. Vi behöver ta tillbaka kontrollen över välfärden

Alla ska känna sig trygga på Norrköpings gator och torg. Därför vill stärka den kommunala vaktorganisationen och sätta upp kameror där de gör nytta. Vi vill se ett Norrköping fritt från droger. För att nå dit krävs förbättrad missbruksvård, bostad först och stärkt förebyggande arbete i samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Kulturen och idrottsföreningarna ska ha goda möjligheter att ge barn och unga en meningsfull fritid.

Behöver du stöd ska du få det. En omsorg och sjukvård av hög kvalitet som finns där när den behövs kräver att de som utför den får bra villkor. Vi vill höja grundbemanningen i äldreomsorgen genom att anställa fler under- och sjuksköterskor med rätt kompetens, göra riktade lönesatsningar till undersköterskor, ha fler karriärvägar inom omsorgsyrkena och stärka möjligheterna till delaktighet för personalen.

Alla som kan jobba ska jobba. De senaste åren har arbetslösheten minskat snabbare i Norrköping än i resten av landet. Den utvecklingen ska förstärkas. Bland annat genom att driva på nya jobb inom miljö och klimatområdet. Vi har ett bra utgångsläge såväl geografiskt som med ett innovativt näringsliv och kraftcentrum som universitetet, Visualiseringscenter och SMHI. Vi ser stora möjligheter till företagsetableringar med omställningsprofil. Det kommer kräva mer fossilfri el som vindkraft och solenergi. Norrköping ska bli Sveriges mest klimatvänliga kommun.

Alla elever ska lyckas. En bra skola är bästa vaccinet mot att det går dåligt senare i livet. Därför har skolan högsta prioritet. Det har också märkts genom att allt fler är behöriga till gymnasiet och allt fler går ut gymnasiet med godkända betyg. Vi ska hålla fast vid det vi gjort rätt och göra mer av det. En viktig del är ordning och studiero i klassrummet men framförallt ska ett otvetydigt fokus på lärande och goda resultat vara i fokus. 

Vi går till val på en politik som tar Norrköping in i framtiden på ett kraftfullt och ansvarfullt sätt. För att klara välfärden, men också nödvändiga investeringar i vägar, cykelbanor och järnvägar krävs ett tydligt ledarskap och ansvar för ekonomin.