För att få ordning på hemtjänsten gör vi nu ett omtag

Vid måndagens kommunfullmäktige ska Borgerlig Samverkans planer på att gå tillbaka från beviljad till utförd tid inom hemtjänsten diskuteras. Vård- och omsorgsnämndens ordförande Patrik Palm (M) ger en bakgrund.

Den som vill hävda att lösningen på kvalitet och ekonomi heter vare sig beviljad tid eller utförd tid gör det alltför enkelt för sig och ägnar sig åt plakatpolitik, skriver Patrik Palm (M), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Den som vill hävda att lösningen på kvalitet och ekonomi heter vare sig beviljad tid eller utförd tid gör det alltför enkelt för sig och ägnar sig åt plakatpolitik, skriver Patrik Palm (M), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Foto: Henrik Radhe/Elin Holmer

Debatt2024-01-29 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Syftet med den ändrade ersättningsmodellen är att säkerställa lika villkor för utförare av hemtjänst, att den enskilde får rätt hjälp och avgift, att utförarna får rätt ersättning och att vård- och omsorgsnämnden kan följa utvecklingen inom hemtjänsten och fatta strategiska beslut. 

Verksamheterna idag utför cirka 70 procent av den tiden som brukarna har blivit beviljade. Den mätning av tid som görs visar att den utförda tiden har minskat under de senaste åren sedan ersättningsmodellen att ge ersättning för beviljad tid infördes. Det innebär en kostnad på 60 miljoner kronor som inte kommer hemtjänsttagarna till del utan bara bidrar till kommunens underskott. 

Genom att ändra ersättningsmodellen till att ge ersättning för utförd tid ges bättre förutsättningar att följa den ekonomiska effektiviteten. Kontrollen kommer även skärpas så att ersättningsmodellen efterlevs och för att förebygga oegentligheter i redovisningen av utförd tid.  

Även om ersättning efter utförd tid kommer leda till bättre kontroll och ekonomi och styra mot att de som beviljats hemtjänst faktiskt får sin tid utförd vill jag passa på att säga att på ett sätt är inte det övergripande ersättningssystemet det viktigaste. Den som vill hävda att lösningen på kvalitet och ekonomi heter vare sig beviljad tid eller utförd tid gör det alltför enkelt för sig och ägnar sig åt plakatpolitik.

Det allra mesta beror på hur man jobbar i praktiken med allt från hur myndighet jobbar och beviljar, om man har maxtak på antal timmar eller inte, om man har ramtid eller inte, hur man ser och hanterar restider, om och hur man dokumenterar, hur man arbetar med kringtid och så vidare. 

Oppositionen kommer med allra största sannolikhet fortsätta sin retorik med att detta kommer leda till så kallad ”minutjakt”. Men om man återgår till den faktiska verkligheten så kan man se att minutjakt handlar väldigt lite om ersättningsmodell utan mer om hur man vi styr och arbetar. 

För att få mer klarhet i denna frågan räcker det med att kolla djupare på olika analyser vård- och omsorgsförvaltningen i Norrköping beställt:

Samstämmiga intervjusvar gör gällande att minutjakten innefattar flera delar av kedjan. Genom den detaljerade planeringen och uppföljningen på besöks- och minutnivå skapas en situation där tiden blivit mer central än vad som faktiskt är resultatet av insatserna. För att få ihop schemat krävdes ibland att planerare minskade ner restiderna till något som är orealistiskt att hinna med på. En förändring av ersättningssystemet kommer i sig inte tillrätta med minutjakten.

För att få till bättre hemtjänst för brukarna och samtidigt få ordning på ekonomin gör vi ett stort omtag där vi ska bli bättre på uppföljningen och analys, ge bättre förutsättningar för våra chefer att leda verksamheterna, lägga mer fokus på brukarna, jobba mer med tidiga och förebyggande insatser och samarbeta bättre mellan olika delar av vår organisation. Vi kan framöver få till både bättre vård- och omsorg samtidigt som vi får ordning på ekonomin.