Vi ska alltid utvärdera vad skattemedel finansierar

En oppositionsledare som säger sig vara konstruktiv men som samtidigt läser mina uttalanden som han en trappa ned läser bibeln – är det vad Norrköpings medborgare kan vänta sig de närmste fyra åren?

"Jag eller någon annan inom vårt borgerliga samarbete har inte lagt ned vare sig Cnema eller den kommunala bastun som Vikmång vill påstå", skriver Sophia Jarl (M).

"Jag eller någon annan inom vårt borgerliga samarbete har inte lagt ned vare sig Cnema eller den kommunala bastun som Vikmång vill påstå", skriver Sophia Jarl (M).

Foto: Annika Flood

Debatt2022-11-30 16:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Med ansvar följer att man också måste ta ställning" NT 29/11

Olle Vikmång (S) ägnar en stor del av sitt debattsvar till mig att raljera över mitt ledarskap. Det står honom givetvis fritt att göra men samtidigt uppstår frågor kring Olles ledarskap när jag ser vilka önskemål han har om hur jag ska leda Norrköpings kommun. 

Vikmång vill alltså att jag offentligt redogör för Norrköpings kommuns säkerhetsarbete genom att kommentera resultatet av en eventuell säkerhetsprövning av ett utpekat kommunalråd. Han borde efter en tid som tidigare ordförande i kommunstyrelsen vara så pass insatt i hur vi ska arbeta med säkerhetsfrågor att han vet att det inte är möjligt för mig att göra det. Olle borde veta att vilka personer, inom en kommun, som säkerhetsprövas och vad säkerhetsprövningarna visar är information som ska vara belagt med sekretess. Dessutom är jag tveksam till Vikmångs generösa inställning att diskutera personrelaterade ärenden inför öppen ridå. Jag har inga problem att hantera svåra frågeställningar men allting behöver inte utspela sig på löpsedlarna för att det ska vara på riktigt. 

Med ovanstående sagt vill jag också respondera på den bild Vikmång återger kring vad som är kommunicerat och beslutat när det gäller kommande års politiska budgetinriktning. 

Borgerlig samverkan har nu tillsammans med Sverigedemokraterna presenterat en budget för 2023 där det ekonomiska läget är kraftigt försämrat jämfört med det senaste budgetbeslutet i juni. Alla nämnder kommer få ett effektiviseringskrav men vi har redan gjort en första bedömning av vad som är realistiskt för de olika nämnderna att effektivisera. 

Utbildningsnämnden har en budget på närmare fyra miljarder och vi föreslår alltså en effektivisering på 0,5 procent. Vi har också sagt att detta ska hanteras på centrala funktioner – exempelvis mindre forskning på bekostnad av att skolorna och eleverna får behålla sina ekonomiska resurser. Vi har erfarna skolledare och duktiga lärare som kan ge barn och ungdomar rätt stöd för att nå uppsatta kunskapsmål även om vi tvingas spara på utbildningskontoret. Det är en tydlig politisk inriktning som kommer genomsyra utbildningsnämndens arbete de kommande åren. 

Avslutningsvis - jag eller någon annan inom vårt borgerliga samarbete har inte lagt ned vare sig Cnema eller den kommunala bastun som Vikmång vill påstå. Däremot är jag lika tydlig idag som igår – vi ska alltid utvärdera och granska vad våra gemensamma skattemedel finansierar. Det kan innebära att en del verksamheter får mindre pengar medan andra får mer. Det kan också vara så att en kommunal bastu, lika gärna, kan drivas av en förening eller ett lokalt företag utan att det för den delen blir sämre för de som nyttjar den. Samma relevanta analys kan göras över den kommunala biografen Cnema. För om kommunen lyckas balansera kostnader och intäkter så pass bra att det blir en liten vinst i sådana verksamheter (så som socialdemokraterna har antytt)– då finns det väl ingen anledning att vi inte ska ge lokala entreprenör möjlighet att vara med och bygga Norrköping till en ännu bättre kommun?