Det här är vår uppfattning om framtiden för flygplatsen

Under hösten 2019 pågick en debatt (igen) om Norrköpings flygplats vara eller inte vara.

Debatt 31 december 2021 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter det visade en privat aktör intresse för att ta över och driva flygplatsbolaget Norrköping Airport AB och en tid efter det påbörjades en upphandlingsprocess som avbröts av olika skäl.  

Då började genast insändare skickas till tidningen från diverse organisationer och privatpersoner, ofta samma, om att flygplatsen bör läggas ner, igen.

 

Flygplatsen är en viktig del av Norrköpings infrastruktur. Den infrastrukturen används till att flytta organ och allvarligt sjuka, till att leta (och hitta) bränder så att de kan släckas innan stora ekonomiska och miljövärden förstörs, till att frakta värdefulla och viktiga produkter. Människor kan komma ut i världen och människor kan komma till Norrköping för att på ett effektivt sätt ha möten, besöka kommunens utbud och genomföra affärer. Visst saknas ett reguljärflyg idag men med rätt satsning så finns all möjlighet att lyckas där också framöver.

 

Att kapa bort den här infrastrukturdelen skulle göra Norrköping och den här regionen till ett sämre ställe att bo och verka i. Det kostar att ha en bra infrastruktur i sig själv vare sig det är bra vägar, järnvägar inklusive spårbundna vagnar, båtfarleder eller flygplatser. Vi kan konstatera att investering i bra infrastruktur ger möjlighet att skapa inkomster och bättre levnadsstandard och där investeringarna betalar sig genom att fler jobb etableras med högre skatteintäkter som följd. Efter ett universitet, är - enligt forskning - en flygplats den viktigaste tillväxtmotorn för en stad! 

 

Med de kraftiga framsteg som i närtid är på gång inom flygnäringen, med el-flyg och bioflygbränsle som gör flyget bättre för miljön, skapas det nya möjligheter för korta miljövänliga, tysta och snabba transporter. Det regionala flygandet kommer sannolikt att öka i och med att flyget blir elektrifierat inom fem till tio år. Inrikesflyget har som mål att vara fossilfritt år 2030.

 

Vi ser att Norrköping och regionens näringsliv och besöksnäring har alla möjligheter att växa tillsammans med flygindustri, forskning och besläktad utveckling.

 

Drönarutvecklingen går också med rekordfart framåt och frakt kommer att flygas med drönare bara inom några år. Frågan är nog om vi inte också kommer att kunna transportera människor med miljövänliga drönare redan innan Ostlänken är färdig för användning. 

Från vår del av näringslivets sida vill vi därför återigen understryka för beslutsfattare i Norrköpings kommun att vi anser att det är viktigt att vi behåller och satsar på att utveckla flygplatsen. Det kan gärna göras till exempel genom eller via samarbete med en privat aktör och i samklang med kommunledningens intressen.

 

Anders Arrelid, Grundare Sefab

Anders Svensson, Styrelseledamot Almroths

Arvid Sundblad, VD Fiskeby Board

Bo Eklöf, Grundare Stadium

Carl Svensson, VD Almroths

Christine Karmfalk, VD Kolmårdens Djurpark

Erik Hollertz, OMT

Fredrik Mattson, VD Mattssons Fastighetsutveckling

Fredrik Lundberg, VD Lundbergföretagen

Hanna Forssell, General Manager Comfort Hotel Norrköping

Henrik Sjölund, VD Koncernchef Holmen

Jesper Low, Ordf Företagarna Norrköping

Jörgen Abrahamsson, Europachef Gränges

Karl Eklöf, VD Stadium

Konstantinos Gournambassis, VD KI-Industri

Magnus Andersson, Grundare Pema

Magnus Malm, VD Magnentus

Malin Magnusson, Hotel Manager The Lamp Hotel

Maria Önander, General Manager Elite Hotel

Martin Teikmans, Managing Director Modine Söderköping AB

Mikael Holmberg, VD Packoplock Scandinavia

Mikael Jansson, VD Jernbro

Nicklas Johnson, VD Abic Kemi

Peter Eckerström, VD Colmecgruppen

Peter Hunt, VD Trading House Scandinavia

Ronny Fyhr, VD Renall

Sigge Balajbegovic, VD Grundare Platinum Cars

Stefan Franze’n, Grundare Ventilationsprojekt

Stefan Papangelis, VD Grundare Nordic Exhibitions

Thomas Sjölander, VD Grundare Wellnox

Ulf Eklöf, Grundare Stadium 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa