Vi ser landsbygden och vi prioriterar de äldre

För oss Kristdemokrater handlar det om att motivera vår ståndpunkt i ett beslut som berör och påverkar många.

Hemtjänstens lokaler i Östra Husby.

Hemtjänstens lokaler i Östra Husby.

Foto: Louise Åsenheim

Debatt2021-09-16 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"KD ser inte vad flytten betyder för landsbygden" NT 6/9

När problematiken kring den aktuella enheten lyftes för politiken i våras och lägesbilden gjorde det tydligt att kvaliteten i de äldres vård var otillräcklig, blev det klart att vi behövde agera kraftfullt. 

Problematiken, som består av en organisation som inte fungerar och att det påverkar verksamheten, har pågått under längre tid men inte blivit känd på politisk nivå förrän i år. Beslutet fattades i maj, men noterades efter sommaren vid sammanträde den 18 augusti, efter att tjänstemännen åter hade sett över alternativa lösningar. 

Vi i Kristdemokraterna vill självklart att verksamheten ska ligga så nära den äldre som möjligt och som SPF säger, även minska antalet olika möten för den äldre.

Emellertid ser inte chefer, planerare eller samordnare att det finns andra lösningar som på riktigt tar tag i de svåra problemen och samtidigt säkerställer vård och omsorg för de äldre. Med detta som bakgrund ställer sig Kristdemokraterna bakom beslutet med en plan för återflytt av enheten till Arkösund 2022 och Östra Husby 2023. 

Som SPF själva säger ”en kort parantes” i det långa loppet men som vi förväntar oss får reella effekter på verksamheten så att kvalitetssäker vård är ett faktum. 

Vi i Kristdemokraterna ser ett stort värde i att hemtjänstenheten för Vikbolandet är placerad på Vikbolandet och vill att så ska vara fallet även framåt men inte till priset av den äldres omsorg. Organisationen måste förbättras och förändras samtidigt som tillgången till personal måste säkras, vilket gör att vi har landat i en tillfällig flytt. 

Landsbygden är en central fråga för vårt parti liksom äldreomsorgen, vilket gör den nuvarande situationen med Vikbolandets hemtjänst till en svår fråga. Men av precis den anledningen valde vi att motivera vårt beslut så att alla vikbolänningar och övriga medborgare i Norrköpings kommun kan känna sig trygga med att våra motiv grundar sig i trygg och kvalitetssäker vård.