Vi ser ett stort behov av valfrihet i kommunen

Valrörelsen 2022 har satt igång.

Debatt 5 juli 2022 16:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Du har kanske liksom vi fått broschyrer i din brevlåda från flera partier som vill dela upp norrköpingsborna i olika grupper och berättar vilka de anser ska ha rätt att stanna i vår stad och vilka de anser ska flytta tillbaka till där de kommer ifrån - som inte är önskvärda av politiker från dessa partier. De pratar om att skapa sammanhållning men gör allt för att splittra. De pratar om att skapa trygghet men sprider bara oro. De kräver att alla ska kunna svenska men de vill dra in på möjligheterna till svensk undervisning. De berättar gärna om krav som de ställer på personer med annat etniskt ursprung än deras egna och lovar krafttag från kommunens sida om de skulle få väljarnas förtroende i valet den 11 september. Så vem vill du ge ditt förtroende att styra i Norrköpings kommun?

 

Vi står inför en tuff tid. Vi har precis genomlidit en pandemi som orsakat många människors död och tuffa restriktioner för att motverka smittspridning. Restriktioner som har påverkat oss både psykiskt och ekonomiskt. Även om covid-19 inte längre klassas som samhällsfarlig sjukdom ser vi återigen hur smittspridningen tar fart och fler insjuknar i influensaliknande symptom. Vi lever också i sviterna av det meningslösa krig som Ryssland bedriver mot Ukraina. Ett krig som dagligen skördar död och stort mänskligt lidande bland den Ukrainska civilbefolkningen. Förutom den medmänskliga solidaritet vi känner med det Ukrainska folket och deras lidande påverkas vi av krigets konsekvenser i form av oro på finansmarknaden, brist på livsmedel och andra varor som inte kan levereras från Ukraina eller Ryssland som leder till prisökningar vi inte har sett på flera decennier. Mitt i denna tid ska du välja vem du vill ge förtroendet att leda Sverige men också de politiker som ska styra i Norrköpings kommun.

 

Vi i Centerpartiet ser hur Norrköping har förändrats de senaste åren. Vi ser att allt fler människor har bosatt sig på våra landsbygder och i landsbygdstätorterna. Samtidigt är det inne i staden som mest resurser har satsats. Vi ser att det finns ett behov och efterfrågan på fler bostäder utanför stadskärnan. Det finns behov av såväl småhus som flerfamiljshus men också av mer serviceboende för äldre men också för personer med funktionsvariationer.

Har man bott och levt på en plats i hela sitt liv vill man också tillbringa sina sista år på orten även när behoven av hjälp är stor. Vi ser behov av förskolor och skolor med utbildad personal som har tid att ägna sig åt eleverna och ser deras potential. Vi ser också vilken kraft det finns hos de som bor på landsbygden. Inte minst är föreningslivet viktigt. Allt från bygdegårdar, folkbildningsverksamheter och hemslöjdsverksamheter, till teatergrupper och idrottsföreningar, bidrar till fritidssysselsättning och nöje. Samtidigt finns behov av mer stöd och åtgärder för att stäva den kriminalitet som också finns på landsbygdsorterna som innebär vandalisering, trakasserier och stölder.

 

Vi ser också de behov och möjligheter som finns i staden. Med tidiga insatser för barn och unga som lever i socialt utsatta miljöer kan vi skapa möjligheter till en ljus framtid. Vi vill öka insatserna för att ge fler möjligheter att klara sin egen försörjning och bryta det utanförskap som kanske följt med sedan födseln. Vi ser också behovet av valfriheten att kunna välja förskola, skola eller hemtjänst. Vi ser behoven av att öka jämställdheten så att alla ges likvärda möjligheter oavsett kön. 

Det är nu vi kan göra skillnad för Norrköpings bästa. Vi hoppas du vill ge oss det förtroendet. 


 
 
 
 
 
 
Norrköping: Valet 2022

Insändare: Allas lika värde i demokratiska val

Allas lika värde i demokratiska val

Debatt: Borgerlig samverkan: Vi förstår inte riktigt hur East Pride resonerar

Borgerlig samverkan: Vi förstår inte riktigt hur East Pride resonerar
Visa fler
Kommentera
Ämnen du kan följa