Vi politiker ska självfallet finnas ute i verkligheten

Vi läser nu allt oftare vittnesmål från barn som har vågat kliva fram och berätta om sin utsatthet.

Tryggheten för våra medborgare är vår allra viktigaste fråga, skriver Erik Johansson (SD) och Christopher Jarnvall (SD).

Tryggheten för våra medborgare är vår allra viktigaste fråga, skriver Erik Johansson (SD) och Christopher Jarnvall (SD).

Foto: Thomas Möller

Debatt2023-07-08 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Brottsutsatta barn och ungdomar i Norrköping vittnar om äldre killar som framfusigt hotar till sig brottsoffrets ägodelar. Norrköping har blivit en otrygg plats – men vi vill skapa ökad trygghet! Det kan vi bidra med genom ökad närvaro av ansvarstagande vuxna.

Vårt samhälle har förändrats. Tyvärr ofta till det sämre. Den som vandrade på stadens gator runt millenniumskiftet stötte knappast på den enorma brottsproblematik som vi ser idag. Visst fanns det kriminalitet i Norrköping även då, men barn blev väldigt sällan utsatta och rånade på öppen gata mitt på dagen.

Den samhällsförändring som har skett under dessa år är något som naiva politiker helt enkelt har låtit ske. Mot bättre vetande. När nu polis och sociala myndigheter ska försöka komma till rätta med problemen har de blivit så utbredda i hela samhället - inte bara i utsatta områden – att det nästan blir ohanterligt. Normlösheten och politikernas likgiltighet har skördat sina offer.

Vi Sverigedemokrater såg det komma. Vi har alltid påpekat att den förda politiken – normlöshet, brist på integration och en straffskala anpassad för Bullerbyn - har varit helt felaktig och skadlig för vårt svenska samhälle. Nu har Sverigedemokraterna för första gången ett reellt inflytande över politiken i Sverige, i Region Östergötland, i Norrköpings kommun. Det kommer att ta tid att återställa vårt land och vår stad. Men vi arbetar i rätt riktning och vi hoppas och tror på ordentliga resultat. 

Här i Norrköping har vi redan i kommande budget avsatt medel för att öka antalet rörliga ordningsvakter och för att kunna använda narkotikahundar i skolor. Vi har också en nära dialog med polisen för att få upp fler kameror på brottsutsatta platser.

Tryggheten för våra medborgare är vår allra viktigaste fråga. Under sommaren när det är mycket ungdomar ute på stan har vi Sverigedemokrater i Norrköping därför beslutat oss för att turas om att som ansvariga vuxna röra oss på gator och torg både på dagar och kvällar. 

Vi skall inte göra polisens, väktarnas eller socialkontorets jobb. Men vi vill visa att vi tar problemen på stort allvar och kan vi genom vår blotta närvaro bidra till att förhindra att framför allt unga människor utsätts för brott är det bra. Vi politiker ska självfallet finnas ute i verkligheten. Och vi hoppas och tror att en ökad närvaro av ansvarstagande vuxna kan bidra till att göra vårt Norrköping tryggare.