Vi måste våga stanna upp och reflektera

Jag vill tacka för debattartikeln skriven av Sten Lennquist som tog upp viktiga aspekter kring ett förändrat synsätt för att stoppa överkonsumtion och rovdrift på planeten. Lennquist menar att egoism ligger till grund för problemen.

Vi kanske bestämmer oss för ett köpfritt år, startar en odlingsgrupp i vårt närområde eller väljer skogen framför shoppinggallerian, skriver Stina Sköld.

Vi kanske bestämmer oss för ett köpfritt år, startar en odlingsgrupp i vårt närområde eller väljer skogen framför shoppinggallerian, skriver Stina Sköld.

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Debatt2021-05-12 08:44
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Framgång i miljöarbetet kräver ändrad livsinställning" NT 6/5

Men var kommer egoismen ifrån? Jag tror det till stor del handlar om att vi lever ett liv som är onaturligt för oss. Vi lever separerade från varandra och från naturen, vi följer inte längre naturens cykler och stressar på i ett tempo vi inte är anpassade för. Vi ägnar mycket tid åt lönearbete som i många fall inte upplevs vara meningsfullt eller bidra med verklig nytta. 

Vi människor är gjorda för att leva i gemenskap nära naturen och ägna oss åt sådant som ger mening inte bara för oss själva, utan för något större. Prylar och resor, allt vi konsumerar, är substitut för att vi inte får våra grundläggande behov tillgodosedda. Men substituten är just bara substitut, därför kan de aldrig göra oss nöjda. 

Vi som tillhör det västerländska samhället ser oss som rika jämfört med resten av världen. Materiellt sett är vi rika, men på många andra områden är vi fattiga. Vi har ett synsätt om att vårt samhälle är det mest utvecklade och att andra kulturer strävar efter att gå i vår riktning. Men tänk om det är vi som behöver gå i en annan riktning och lära oss av andra?

Vi kan till exempel lära oss av världsbilderna hos olika urfolk runt om i världen. Gemensamt för många av dessa är perspektivet att människan är en del av naturen, inte härskare över den. Det är ett synsätt som bygger på en ömsesidig relation med allt levande. Urfolk utgör idag 5% av världens befolkning, men skyddar 80 procent av världens biologiska mångfald. Det säger en del. 

Om vi kan ta till oss att vi hör samman med ekosystemen så går det inte längre att separera det vi gör för oss själva och det vi gör för våra medvarelser. Om vi vet hur det är ställt i världen och vågar känna hur det känns så är det ingen uppoffring att avstå från det som skadar. Det är snarare något vi måste göra för att själva må bra. Om vi känner tillhörighet så kommer vi vilja skapa ett positivt avtryck och ge tillbaka mer än vad vi tar. 

Jag tror förändring kommer av att vi börjar lyssna på våra egna och andras djupa behov. Om vi vågar stanna upp och reflektera så hittar vi svaren inom oss. Vi kanske bestämmer oss för ett köpfritt år, startar en odlingsgrupp i vårt närområde eller väljer skogen framför shoppinggallerian. Steg för steg kan vi ställa om och tillsammans skapa nya, meningsfulla sätt att leva.