Vi måste ställa om - för den värld barnen drömmer om

En miljard barn riskerar att drabbas av klimatförändringarnas konsekvenser och familjer tvingas ta till drastiska strategier för att överleva, skriver Hanna Hägg, Anette Alm Gustafsson och Daniel Grahn.
En miljard barn riskerar att drabbas av klimatförändringarnas konsekvenser och familjer tvingas ta till drastiska strategier för att överleva, skriver Hanna Hägg, Anette Alm Gustafsson och Daniel Grahn.

Idag är det Circular Monday, dagen för cirkulär konsumtion. En rörelse av 500 organisationer och företag från 30 länder, som innan Black Friday, går samman för att visa på hållbara alternativ.

Debatt 22 november 2021 07:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En möjlighet att agera för den omställning som måste ske nu, för barns rätt till en trygg framtid. 

Mot bakgrund av rapporten från FN:s klimatpanel IPCC, som klargör att klimatet drastiskt förändras i negativ riktning och betonar det avgörande behovet av åtgärder kring våra konsumtionsvanor, är det oroande att se hur Black Friday fortsätter årligen. Enligt Svensk Handel planerar mer än hälften av svenskarna att handla under den veckan. Hur många fler Black Friday tål vår planet? 

 

Forskningen visar att vi måste gå från att vara konsumenter till cirkulenter, som lagar, hyr och köper second hand. En miljard barn riskerar att drabbas av klimatförändringarnas konsekvenser och familjer tvingas ta till drastiska strategier för att överleva. Översvämningar som drabbar de mest utsatta. Torka som ökar svält och fattigdom. 

“Det känns orättvist att vi måste lida för något som inte orsakas här.” Orden är trettonåriga Alponas och hon säger dem med stor uppgivenhet. Hon bor mitt i Bangladeshs alltmer opålitliga floddelta och har tvingats uppleva när floden sköljt bort familjens hus. Hennes ord kan också ses i kontexten där barn, världen över, uttrycker klimatångest inför den verklighet de hamnat i. 

 

Men uppgivenheten får inte styra oss. Det riskerar att skapa handlingsförlamning. Förändring behöver drivas på alla samhällsnivåer, av stater och myndigheter, företag och industrier, civilsamhället och privatpersoner. Beslutsfattare måste utjämna ojämlikheten i en större skala och öka takten i arbetet med Agenda 2030. 

Det globala samfundet behöver investera mer i katastrofriskreducering och resiliens för att bidra till samhällens förmåga att hantera klimatrelaterade förändringar. Barn och unga behöver få kunskap om klimatpåverkan och hur det hänger ihop med deras rättigheter. Samtidigt behövs akuta humanitära insatser som ger skydd till barn i katastrofer. 

 

Idag vill vi också särskilt lyfta fram vikten av att vi ställer om till en cirkulär konsumtion. En fråga som är viktig för oss alla att ta vårt ansvar i, för att minska vår gemensamma klimatpåverkan. Vi behöver tänka second hand i första hand, och överge fast fashion, köphets och impulsshoppande. Tillsammans kan vi bättre. På lokal, nationell och internationell nivå. Om inte för din skull, för barnens. Och världen de drömmer om. 

 

 

Om Circular Monday

Grundades 2017 i Malmö av startup-företaget Repamera. Föreningen Medveten Konsumtion var med och byggde upp rörelsen under 2018 och 2019.

2019 spreds rörelsen globalt och företag från över 30 länder deltog, från Kenya till Kanada.

Events kring temat cirkulär konsumtion arrangeras i flertalet städer både i Sverige och andra länder.

Second hand-butiker över hela landet håller extraöppet och sänker priser på cirkulära tjänster och varor.

Erikshjälpen Second Hand i Norrköping deltar i initiativet genom att hålla extraöppet. 

Inträffar alltid måndagen innan den amerikanska shoppingdagen Black Friday. I år är detta den 22:a november.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa