Vi måste satsa på svensk mat och svenskt lantbruk

För oss Arlabönder i Östergötland är kosläppen så mycket mer än intensiva dagar och ett hoppfyllt vårtecken.

De senaste åren har det varit för lite fokus på all den nytta korna gör för vårt landskap, för den biologiska mångfalden och vår livsmedelsproduktion, skriver mjölkbonden Magnus Svensson. Bilden från årets kosläpp vid Vreta utbildningscentrum.

De senaste åren har det varit för lite fokus på all den nytta korna gör för vårt landskap, för den biologiska mångfalden och vår livsmedelsproduktion, skriver mjölkbonden Magnus Svensson. Bilden från årets kosläpp vid Vreta utbildningscentrum.

Foto: Jasmine Hübinette

Debatt2022-05-25 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För oss Arlabönder i Östergötland är kosläppen så mycket mer än intensiva dagar och ett hoppfyllt vårtecken. Förutom glädjen i att se korna skutta ut på årets grönbete är det viktigt för barn och vuxna att få komma till gårdarna och lära sig mer om djur, natur och var maten kommer ifrån.  

När vi efter två pandemiår äntligen kan bjuda in besökare till gårdarna igen, känns det viktigare än någonsin. Rysslands krig mot Ukraina har gjort det än tydligare att vi måste satsa på svensk mat och svenskt lantbruk, så att vi kan bli mer självförsörjande och mindre sårbara. Mjölk och mejeriprodukter är ryggraden i svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion. Mjölk är en av få livsmedel som kan produceras lokalt över hela vårt land. Det är dessutom ett prisvärt livsmedel som ger oss flera av de näringsämnen vi behöver varje dag, vilket är extra viktigt nu när matpriserna går upp och många behöver prioritera. 

Men det är inte bara för vår befolkningstrygghet vi behöver ha en egen stark lokal livsmedelsproduktion. Det är också det bästa för vår miljö och för att klara de svenska klimatmålen.  

När djuren går ute och äter gräs bidrar de till en viktig funktion i ett hållbart livsmedelssystem. Betesmarker binder nämligen vatten och stabiliserar jorden och minskar risk för översvämningar. Markerna är även viktiga för hotade arter, nyttiga insekter och de pollinatörer som är helt avgörande för vår livsmedelsproduktion.  

Naturbetesmarker kallas de betesmarker som varken gödslas eller bearbetas. Det är marker som inte går att använda till någon annan typ av livsmedelsproduktion. Dessa marker kan jämföras med regnskogen i artrikedom. Men för att behålla sin mångfald av växter och djur krävs det betande djur. De omvandlar gräset från mark som är obrukbar till näringstäta livsmedel som du och jag kan äta. 

De senaste åren har det varit för lite fokus på all den nytta korna gör för vårt landskap, för den biologiska mångfalden och vår livsmedelsproduktion. Vi Arlabönder tar klimatarbetet på största allvar. Vi mäter vår klimatpåverkan på gårdarna och vet därigenom både att vi producerar mjölk till ett av världens lägsta klimatavtryck och hur vi ska fortsätta minska vår klimatpåverkan. 

Nyligen presenterade Miljömålsberedningen en genomgång av hur svenska konsumenters avtryck ser ut. De är tydliga med att vi genom att öka vår svenska livsmedelskonsumtion och produktion faktiskt kan minska vår klimatpåverkan.