Vi kräver ordning och reda i kommunens upphandlingar

Socialdemokraterna i samhällsplaneringsnämnden vill se mer transparens och begränsa antalet underleverantörer i de kommunala upphandlingarna.

Att leverantörerna är svåra att granska innebär dock inte att det politiska ansvaret för att arbetet går rätt till försvinner. Där måste kommunen istället klara av att ligga steget före, skriver åtta lokala socialdemokrater.

Att leverantörerna är svåra att granska innebär dock inte att det politiska ansvaret för att arbetet går rätt till försvinner. Där måste kommunen istället klara av att ligga steget före, skriver åtta lokala socialdemokrater.

Foto: Eva Jensen

Debatt2024-04-29 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Norrköpings kommun upphandlar för gigantiska summor skattepengar varje år. Tyvärr är det ett problem hos oss, liksom hos upphandlare i resten av Sverige, att kontrakten riskerar att gå till oseriösa aktörer där de som faktiskt utför det upphandlade arbetet gör det under oacceptabla villkor och förhållanden.Fusket och kriminaliteten är mycket utbredd i många branscher, med farlig (om inte dödlig) arbetsmiljö, orimliga arbetstider eller rena slavlöner. Det duger inte. Vi måste återta kontrollen.

Ett stort problem i sammanhanget är den stora mängden underleverantörer som används, ett upplägg som gör det lättare att på olika sätt fuska eller kringgå lagar och bestämmelser, samt att undgå granskning. Det nyligen brandhärjade Oceana-bygget i Göteborg hade hela 58 underleverantörer, varav vissa utländska som (olagligen) inte rapporterats till Arbetsmiljöverket, med osäkerhet kring vilka som faktiskt befann sig på arbetsplatsen och utförde arbetet som följd (Dagens Industri, “Fjolårsrapport: Stora brister vid bygget av Oceana”, 13/2-24).

Att leverantörerna är svåra att granska innebär dock inte att det politiska ansvaret för att arbetet går rätt till försvinner. Där måste kommunen istället klara av att ligga steget före.

Därför går vi socialdemokrater nu fram med förslag till kommunfullmäktige kring hur vi kan skapa ordning och reda i kommunens upphandlingar. 

För det första vill vi att kommunen ska kräva full transparens från huvudentreprenören i vilka som faktiskt är på arbetsplatsen och utför jobbet. Det är en förutsättning för att arbetet ska kunna granskas. 

För det andra kräver vi att de viktigaste uppgifterna i en upphandling utförs av det företag som kontraktet faktiskt skrivs med. 

Slutligen vill vi begränsa antalet underleverantörsled i upphandlingarna. Det finns sällan, eller aldrig, en rimlig anledning till att trettio, fyrtio eller ännu fler leverantörsled behövs för att arbetet ska kunna utföras.

Faktum är att också delar av näringslivet ser behov av tuffare regleringar. Svenskt Näringsliv har undersökt hur byggbranschen ser på kommuners upphandlingar, där 35 procent av byggföretagarna anser att upphandlingarna är bristfälliga (Byggvärlden, “Kommuner får lågt betyg av byggbranchen”. 10/1-24). Bland önskemålen finns mindre fokus på lägsta pris och större fokus på förutsägbarhet vad gäller krav och uppföljning. 22 procent av företagen uppger också att brottslighet och otrygghet påverkar dem negativt.

Högerstyret i kommunen bedyrar ofta vikten av bättre villkor för företagandet, och även vi ser hur viktigt detta är. Utan näringslivet stannar Norrköping. Denna stöttning tror vi dock inte sker bäst genom ett vilda västern vad gäller krav och regleringar. Tvärtom ser vi ett stort problem i att seriösa aktörer trängs undan av konkurrensen med villkor och löner, av fusket och bristen på transparens. 

Att människor riskerar att utnyttjas på arbetsplatser finansierade av våra skattepengar ska vi som kommun aldrig acceptera. Vi behöver ordning och reda i upphandlingarna.