Vi har visioner som ger våra äldre en ljus framtid

"Centerpartiet vill att vi vaknar upp i Norrköping och vågar ha mod och kraft att handla framåt. Att våga göra om från grunden", skriver Alexandra Asp (C).
"Centerpartiet vill att vi vaknar upp i Norrköping och vågar ha mod och kraft att handla framåt. Att våga göra om från grunden", skriver Alexandra Asp (C).

Jag tror på att det är bra med konkurrens.

Debatt 30 juni 2022 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag tror på att det kan tvinga fram lite extra nytänkande och innovationer.
Jag tror på företagare, på entreprenörsandan i företagaren.
Jag tror på att när du äger helheten och förstår varför och kan få vara delaktig utifrån dina egna villkor då skapas en stark kraft att gå framåt.
Jag tror på att våra skattepengar bäst förvaltas av de med driv, energi och handlingskraft.
Jag tror på likvärdiga villkor både för landsbygd och i staden.
Jag anser att vård och omsorgsyrket ska vara och är ett givande, roligt och lärorikt arbete. Det är inte vem som helst som ska och kan jobba i vården!


I vården jobbar människor som kan hantera och möta människor på lika villkor där de befinner sig. Som förstår att sätta vikt på värdighet och etik. Som är handlingskraftiga, kluriga och tålmodiga.
Som våga lyfta och se brister och åtgärda. Som drivs av att kvalitetsutveckla till fördel för dem vi är där för, våra äldre och människor med funktionsvariationer.


Centerpartiet vill att vi vaknar upp i Norrköping och vågar ha mod och kraft att handla framåt. Att våga göra om från grunden. Att våga satsa. Våra äldre förtjänar det! De som byggt vårt samhälle! Jag vill förbättra och ta krafttag om utförandet av vård och omsorgen i kommunen och bidra till att ge hopp om visioner och en ljus framtid för våra äldre!


Detta gör vi bäst genom att:
Se till att arbetsvillkoren i vården håller måttet.
Det handlar om att ge medarbetarna schyssta villkor och att belöna medarbetare som utmärker sig med möjlighet till märkbar löneutveckling. Olika professioner såsom sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor mm måste ha planerad tid att samverka och chefer måste få tid att se och lyssna på medarbetarnas utmaningar.

Att finnas där! Basala saker som borde vara självklarheter. Idag har som exempel inte våra medarbetare i vård och omsorg fritt kaffe/te. När det är på den nivån vi ser våra medarbetare så handlar det om att tänka om från grunden. Våra chefer har för många medarbetare att måna om.
Det handlar om att det går att förändra men vi måste göra det också!


Kommunala utförare som inte sköter sig måste likväl som privata utförare som inte sköter sig kunna ”sägas upp”. Idag klarar inte kommunal drift att gå runt med tilldelad ”peng”. Kostnaden för den kommunala verksamheten är betydligt högre jämfört med den ersättning som betalas ut till privata utförare. På landsbygden (vissa områden) kan det skilja så mycket som 500 kr/timme. Det innebär att möjligheterna för privata alternativ att etablera sig inom hela kommunen försvåras.


Självklart kan inte en privat utförare gå in i avtal på landsbygden med de villkoren. Härav blir människor på landsbygden förpassade till en kommunal utförare även om de önskat att få välja bort och välja den bästa aktören för mig, kommunal som privat. Valet är och ska vara ditt! Fokus på kvalitet måste vara vägledande.


Jag vill att Centerpartiet får mer makt att påverka vården efter valet så att vi kan ta mer krafttag att förbättra villkoren för våra medarbetare. Vi måste sikta högt, något annat borde inte duga! Att se till att branschen blir en attraktiv arbetsgivare så att våra äldre får vård och omsorg av människor som ska jobba i vården.
Vi har visioner och hållbara lösningar som ger våra äldre i kommunen en ljus framtid.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa