Vi har kommit mycket långt med heltidstjänster

Nej, vi kommer inte att sluta att ha heltid som norm, skriver Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i Norrköping kommuns personalutskott och Patrik Palm (M), ledamot i samma utskott.

Vi har kommit mycket långt i vårt arbete för att ha heltidsanställningar och heltidsarbetande i jämförelse med övriga landet. Vi är faktiskt Sverigebäst, skriver Eva-Britt Sjöberg (KD) och Patrik Palm (M).

Vi har kommit mycket långt i vårt arbete för att ha heltidsanställningar och heltidsarbetande i jämförelse med övriga landet. Vi är faktiskt Sverigebäst, skriver Eva-Britt Sjöberg (KD) och Patrik Palm (M).

Foto: Michael Bercu/Elin Holmer

Debatt2024-06-26 14:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Varför vill politikerna återinföra deltidstvång?" NT 19/6

"Heltidsarbete ger fler kvinnor frihet och trygghet" NT 18/6

Fackförbundet Kommunal och arbetsgivaren SKR har en överenskommelse om att arbeta för fler heltidsanställningar och fler heltidsarbetande i kommunerna runt om i Sverige sedan ett antal år tillbaka. Den kommer vi fortsatt att följa!

I dag är 98 procent av de månadsavlönade medarbetarna inom kommunens organisation anställda på heltid och 85 procent arbetar heltid. Vi har kommit mycket långt i vårt arbete för att ha heltidsanställningar och heltidsarbetande i jämförelse med övriga landet. Vi är faktiskt Sverigebäst.

Vi har fler som arbetar heltid hos oss än vad övriga kommuner ens har grundanställningar på heltid. Nationellt är det 82 procent som har heltid i anställning och 71 procent som i praktiken arbetar heltid.

Det vi i Norrköping har gjort hittills är att vi har gått långt utöver den överenskommelsen och gjort det tvingande att alltid anställa på heltid, antingen verksamheten har behov av en heltidstjänst eller inte. Det har tvingat chefer att i vissa fall antingen anställa över vad man har budget för eller underanställa trots behov. Heltidsanställningar har t. ex. inneburit att även en vikarie för någon som är sjukskriven på deltid ändå har varit tvungen att anställas på heltid. Undantag från regeln har varit extremt restriktivt. Det är ingen bra personalpolitik. Vi minskar nu den restriktiviteten för att ge verksamheterna större flexibilitet vid nyrekrytering, verksamhetsplanering och budgetplanering.

Heltid ska också fortsatt vara utgångspunkten vid rekrytering, men handlingsplanen för heltid som norm revideras och ersätts med kollektivavtalets nu gällande skrivningar, i likhet med övriga landet. Den ger verksamheterna ett ytterligare verktyg för att kunna organisera en verksamhet som bättre möter medborgarnas behov (elever, klienter, brukare med flera) och dessutom underlättar en budget i balans

Den nya handlingsplanen ger exempelvis ökade möjligheter att ha anställningar som avser bara helgarbete för de personer som önskar det. Ett annat exempel är att det i vissa fall kan bli lärare som blir deltidsanställda på grund av att det inte finns större behov av deras ämne, till exempel inom modersmålsundervisning.


Vi är övertygade om att vi även fortsättningsvis kommer att kunna vara en bra arbetsgivare. Genom att ge chefer ett större mandat att besluta om sin verksamhet, både när det gäller löner och planering av verksamheten, kommer vi att ge chefer bättre förutsättningar.

I allt detta har vi fokus på att all vår verksamhet ska ha medborgaren i fokus, så att vi på bästa sätt kan ge stöd och möta behov samtidigt som vi förvaltar våra skattemedel väl.