Vi har ett ekonomiskt underlag för vår budget

Som så ofta är fallet med dessa substanslösa påståenden visar det sig vara precis tvärtom mot vad Tollén hävdar.

Region Östergötland.

Region Östergötland.

Foto: Annica Hesser

Debatt2021-07-23 19:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med SD:s budget skulle Region Östergötland ha betydligt bättre ekonomiska förutsättningar än med Koalitionens fantasilösa produkt.

Vår budget innehåller, utöver de 900 miljoner Tollén nämner, ytterligare satsningar på närmare 60 miljoner som syftar till ett bättre näringsliv, brett kulturliv samt utveckling av den nära vården. Tollén ifrågasätter bland annat det ekonomiska underlag som SD använt sig av. Till exempel reklam inom kollektivtrafiken. Vi har varit i kontakt med flera aktörer i reklambranschen som samstämmigt menar att de siffror vi tagit upp i budgeten är i underkant av vad de extra intäkterna skulle generera till regionen. Dessa aktörer arbetar med reklam i andra regioner och har lång erfarenhet av att administrera reklam. Men Tollén kanske vet bättre än professionen?

Det är glädjande att också Koalitionen landat i slutsatsen att kostnaden för hyrpersonal är för hög. Det är då beklämmande att se hur lite Koalitionen gjort för att minska dessa kostnader. Det är snarare så att kostnaderna för hyrpersonal ökat under deras styre.
I vår budget läggs konkreta förslag på hur vi kan minska dessa kostnader. Det blir då minst sagt märkligt med Tolléns resonemang och kritik. Borde han istället inte vara tacksam över förslag som kommer tillrätta med ett problem som vi båda ser?

Koalitionen har under flera år lämnat in underfinansierade budgetar, vilket resulterade i att man 2020 tvingades höja skatten för östgötarna för att kunna hålla regionen flytande ett tag till. SD är ett seriöst parti. Vi söker kreativa lösningar som kan ge effekt direkt men framförallt på sikt för att få ordning på regionens ekonomi. Vi anser att det är de styrande politikernas ansvar att hitta åtgärder och omfördela resurser för att därigenom bedriva en välfungerande verksamhet med de resurser som står till buds. Att underskott tvingar fram skattehöjningar ser vi som ett politiskt misslyckande.

Nej, vi kan inte trolla med knäna, då hade Koalitionen inte suttit i styrande ställning. Däremot kan vi göra en budget som har realistiska, hållbara och långsiktiga lösningar på de problem som vi står inför. SD:s budget skulle ha inneburit ett Östergötland som tryggt tar oss in i framtiden och blivit såväl ett ekonomiskt som socialt lyft för hela samhället.