Vi följer devisen att hela pastoratet ska leva

ATK – Alla Tiders kyrka är en helt obunden opolitisk nomineringsgrupp som endast finns lokalt i Norrköpings pastorat.

Alla tiders kyrka vill skapa en kyrka som förenar dåtid, nutid och framtid.

Alla tiders kyrka vill skapa en kyrka som förenar dåtid, nutid och framtid.

Foto: Alla tiders kyrka.

Debatt2021-08-27 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi som verkar inom ATK vill att människor med engagemang för Svenska kyrkan i Norrköping ska finnas med – det är ditt engagemang som är viktigt. 

Som nomineringsgrupp strävar vi efter en kyrka, som över tiden förenar dåtid (tradition), nutid (dagens verksamhet) samt framtid (mål och visioner). För oss är en kyrka för alla tider och händelser i en människas liv viktiga – från vaggan till graven. Vi vill att kyrkan ska finnas och vara tillgänglig under årets alla dagar och tider. Den kyrka som vi vill ha, är öppen för alla människor oavsett hur långt man kommit på trons väg. Därför tror vi att ett öppet och välkomnande mottagande från anställda, frivilliga och förtroendevalda är viktigt. För många är gemenskapen i kyrkan central och när samhället nu börjar öppna upp efter pandemin kommer kyrkan ha möjlighet att vara en ännu viktigare mötesplats för människor. De som arbetar inom Svenska kyrkan ska också känna stolthet, glädje och visa hur mycket som sker i vår kyrka.

Det uppväxande släktet är kyrkans nutid och framtid. Därför ska barn- och ungdomsverksamhet, genom t.ex. kyrkans barntimmar, förskolor och konfirmationsundervisning ges stöd i form av goda förebilder samt personella och ekonomiska resurser.

Musiken i kyrkan ska vara ett redskap att förmedla, utforska och fördjupa tron. Detta ska ske genom en musikalisk bredd. Musiken ger det talade ordet ytterligare en dimension, som kan förstärka och förtydliga evangeliet. Många människor besöker kyrkan nästan enbart vid musikgudstjänster eller särskilda framföranden av musikverk. För dem blir musiken något av en totalupplevelse, av stor betydelse för deras andliga liv. Kyrkans olika körer är både en viktig del av många sångares liv och förmedlare av tro och tradition. Vi vill bevara dessa möjligheter att förmedla den personliga, inre andligheten i kyrkan. Vi stödjer förslag om en tydligare samverkan mellan kyrka och samhälle för att bevara det ”klingande kulturarvet.”

Alla Tiders Kyrka vill framhålla miljöfrågorna som oerhört viktiga, inte minst för kyrkans trovärdighet. Miljö och skapelseansvar hör ihop. Svenska kyrkan måste ta ansvar för skapelsen när man förvaltar sin egendom och det är viktigt att fullfölja kyrkans miljötänkande både i församlingens och i den enskildes vardag. Klimatfrågan är en rättvisefråga som i högsta grad angår oss som kristna och vi måste inse att vi lever i ett ömsesidigt beroende. Att en stor del av världens fattiga lider under bördan av ett förändrat klimat, beror i stor utsträckning av den livsföring vi i väst valt. Det som krävs för att vi verkligen ska nå resultat, är politisk vilja och folkligt engagemang. Där vi också vågar se att vi behöver ändra vår livsstil för att bidra till att utsläppen minskar.

I pastoratet finns många kyrkor och kyrkogårdar som är av stor betydelse som bärare av det kulturhistoriska arvet. Kyrkobyggnaderna och kyrkogårdarna upplevs som en central och viktig del av bygdens identitet. Det är mycket viktigt att pastoratet förvaltar detta uppdrag på ett lyhört sätt. Det är också viktigt att kyrkorna hålls tillgängliga och öppna så långt detta är möjligt. Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en aktiv kulturbärare och en oberoende förmedlare av tidigare generationers erfarenheter till kommande generationer. För oss i Alla tiders kyrka, är devisen hela pastoratet ska leva väldigt centralt!

Alla tiders kyrka

Roger Sandström & Malin Hansson