Vi finner Sophia Jarls agerande oacceptabelt

Olle Vikmång, Kikki Liljeblad, Eva-Britt Sjöberg, Reidar Svedahl och Karin Jonsson tar gemensamt avstånd från en del av Sophia Jarls uttalanden.
Olle Vikmång, Kikki Liljeblad, Eva-Britt Sjöberg, Reidar Svedahl och Karin Jonsson tar gemensamt avstånd från en del av Sophia Jarls uttalanden.

Gång på gång anklagar Sophia Jarl Kvartetten för att låta tjänstemännen styra kommunen.

Debatt 29 november 2021 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dessutom tar hon det som intäkt för att med jämna mellanrum hänga ut våra medarbetare både i press och i sociala medier. Vi finner detta oacceptabelt. 

För att ta ett par exempel. I ett insändarsvar om Klinga ger hon sig, på felaktiga grunder, på samhällsbyggnadsdirektören som hade svarat en medborgare om arbetet med en ny detaljplan. 

Sophia Jarl raljerar även över tjänstemännen på utbildningskontoret när de tagit fram förslag på riktlinjer för politikers besök i skolan och jämställer dem med Nordkorea. Det är ett sätt att agera och uttrycka sig som inte anstår någon som aspirerar på att styra Norrköping.

 

Vi har en ordning där vi politiker fattar beslut om mål och budget, vi fattar beslut om riktlinjer, regler och andra beslut som styr vad kommunen ska göra. Sen har vi personal som faktiskt genomför det vi beslutat. Konkretiseringen av politiken sker ofta i ett samspel mellan politiker och våra medarbetare och bygger på kunskap och inte minst på respekt, tillit och förtroende. Det är något vi värnar. Kommunen behöver personal som utifrån politiska beslut kan bedöma en bygglovsansökan, som kan planera gator och vägar, som kan bedöma behov hos den enskilde och vi behöver personal som tar hand om våra äldre och våra barn. Det är på det sätt en kommun styrs och som Kvartetten vill att vår kommun ska styras.

 

Kvartetten är stolt över vår kommun och vår personal. Vi är och vill vara en arbetsgivare där människor trivs och utvecklas. Vi är övertygade om att alla varje dag gör sitt yttersta för att göra Norrköping lite bättre, där varje medarbetare ska känna det stöd som behövs för att kunna genomföra det man är anställd för på bästa möjliga sätt. 

Det innebär naturligtvis inte att allting blir rätt, men om vi vill utvecklas som kommun måste vi ha personal som vågar göra sitt arbete. Det finns ett talesätt; ”Om man inte spänner bågen tillräckligt kommer inte pilen nå målet”. Vi vill att alla varje dag spänner bågen, ibland kan den brista men då har vi också vågat utmana och på det sättet bidragit till utveckling. På det sätt Sophia Jarl agerar får vi istället medarbetare som är rädda för att göra fel snarare än att de vågar göra rätt.

 

Det kan möjligen låta som semantik, men är en väldigt viktig skillnad. Om vi har personal som i mötet med näringsliv och Norrköpingsbor inte vågar fatta beslut riskerar det både förtroende, felaktiga eller uteblivna insatser och kanske även arbetstillfällen. Vi kan helt enkelt inte ha personal som är rädda eller osäkra när man går till jobbet. Det är viktigt för Norrköping och det är dessutom viktigt för den enskilde medarbetarens välmående. 

 

I alla organisationer finns det kritik. Det är bra och det ska det finnas, men vi måste hantera den med respekt om varandra. Vi ska hantera den på ett sätt så alla känner sig trygga med att framföra det man ser kan förbättras och vi måste ha en ledning, både politiker och tjänstemän, som både lyssnar och tar till sig. På det sättet skapar vi en organisation som utvecklas och blir bättre. Sophia Jarls jakt på medarbetare och chefer i media och på sociala medier skapar inget annat än rädsla och handlingsförlamning. Det är ett oacceptabelt sätt att leda som är skadligt för Norrköping. 

Låt oss istället fokusera på att göra Norrköping bättre, Kvartetten är alltid öppna för konstruktiva lösningar och vi är alltid öppna för att ompröva ställningstaganden men det bygger på ett ömsesidigt ansvar. Låt oss fokusera på politiken och att utveckla Norrköping, och låt oss göra det med respekt om varandra.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa