Måste vara tydligt vilken vård som kan erbjudas

Styret i Region Östergötland (M, KD, L med stöd av SD) har fått igenom sin andra budget. Centerpartiet ser inte att deras budget kan möta de utmaningar vi står inför, skriver centerpartisterna Julie Tran och Kerstin Sjöberg.

Med vår budget vill vi bidra till en jämställd och jämlik vård över hela länet. Samtidigt vill vi bygga ett robust och cirkulärt samhälle som tar vara på hela länets styrka och växtkraft, på landsbygd, i skärgård, i byar, i städer och i förorter, skriver de centerpartistiska regionpolitikerna Kerstin Sjöberg och Julie Tran.

Med vår budget vill vi bidra till en jämställd och jämlik vård över hela länet. Samtidigt vill vi bygga ett robust och cirkulärt samhälle som tar vara på hela länets styrka och växtkraft, på landsbygd, i skärgård, i byar, i städer och i förorter, skriver de centerpartistiska regionpolitikerna Kerstin Sjöberg och Julie Tran.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2024-07-03 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läget i Region Östergötland är både allvarligt och akut. 2023 års budgetresultat för Region Östergötland slutade med 1,5 miljard i underskott. Hälso- och sjukvården stod för merparten av underskottet och medarbetarna går igenom en stor omställning som påverkar både arbetsmiljö och hälsa.

I det här läget behövs tuffa åtgärder för att klara ekonomin, samtidigt som politiken behöver vara lyhörd för medarbetarnas signaler om vad som sker ute i verksamheterna. I slutändan är det östgötarnas välmående och välfärd som påverkas om Region Östergötland inte kan leverera den samhällsservice som de är i behov av.

Att få ordning på ekonomin måste vara det främsta fokuset för Region Östergötland. Det handlar om att återställa underskotten till ett balanserat resultat. Utan det kommer regionen att ha svårt att driva och utveckla sina viktiga verksamheter. Det innebär att all kraft kommer läggas på att säkerställa att alla nivåer inte förbrukar mer resurser än vad som beslutas om. Politiken måste ta ansvar och vara tydlig med vad som inte kan erbjudas mer. Bland annat måste politiken vara delaktig i att anpassa vårdutbudet efter plånboken.

Arbetet med att få en ekonomi i balans går inte att genomföra om vi inte heller säkerställer att medarbetarna känner delaktighet och stannar kvar. Det kräver att vi har en medarbetarpolitik som bidrar till att Region Östergötland är en attraktiv arbetsgivare. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att medarbetare ska stanna. Det skulle också bidra till en mindre andel hyrpersonal från dyra bemanningsföretag, vilket gynnar både patienten och regionen. Att ta in personal från hyrbolag är enbart en kortsiktig lösning.

Centerpartiets budget har lagt en stor tonvikt på att genomföra omställningen till arbetssättet Nära vård, vilket innebär ett personcentrerat förhållningssätt. Vi tycker att arbetet hittills har gått för långsamt och behöver genomföras i snabbare takt. Vi har därför gjort satsningar på primärvården i syfte att stärka hela hälso- och sjukvården. 160 miljoner kronor går till primärvården (inklusive ST-läkare) för att andelen ska nå upp till 20 procent av vårdbudgeten redan år 2026. 

En väl fungerande primärvård med samordning av patientens behov, tillsammans med bland annat kommunen, är resurseffektivt och leder till färre besök i slutenvården på länets sjukhus. Det bidrar även till färre besök på akuten och ett friskare liv för patienten. Psykiatriambulansen och barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) är andra delar som vi prioriterar. Vi har också satsat på det integrerade mottagandet för kvinnor utsatta för våld i nära relation, något som styret valt att pausa.

Med vår budget vill vi bidra till en jämställd och jämlik vård över hela länet. Samtidigt vill vi bygga ett robust och cirkulärt samhälle som tar vara på hela länets styrka och växtkraft, på landsbygd, i skärgård, i byar, i städer och i förorter.

Det handlar om infrastruktursatsningar, en effektiv och klimatsmart kollektivtrafik och regional utveckling genom våra gröna och blåa näringar. Det betyder också att vi jobbar för att skapa ett attraktivt län genom ett gott besöks- och kulturutbud, starkt näringsliv och ett levande civilsamhälle. Med dessa delar som grund kan Region Östergötland bidra till ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i hela Östergötland.