Vi borde prata om leveranssäkerheten

Kan vi nöja oss med att elen kopplas bort två-tre timmar med jämna mellanrum, undrar Stig H. Moberg.
Kan vi nöja oss med att elen kopplas bort två-tre timmar med jämna mellanrum, undrar Stig H. Moberg.

Nu riskerar elförbrukningen bli bortkopplad i delar av Östergötland, kanske i Norrköping.

Debatt 6 februari 2022 17:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svenska Kraftnät kan bli tvunget att göra ett val gällande distributionen till olika områden och turordningen för bortkoppling dem emellan. Det kan bli nödvändigt för att elförsörjningen i landet inte skall bryta samman. Sammanbrott riskeras på grund av den ogenomtänkta och ensidiga satsningen på oplanerbar vindkraft (den producerar bara när det blåser).

Investerare (svenska och utländska) satsar på vindkraft i Sverige. Här kan man lättast tjäna pengar på att sälja el till Sveriges och utlandets höga elpriser. Leveranssäkerheten, det vill säga när el skall vara tillgängligt i uttagen, struntar man i. Man har inget som helst ansvar för den i det svenska elförsörjningssystemet. 

Ibland riskerar vi också att drabbas av strömavbrott som vi inte hunnit undvika genom tillräckligt snabb styrd elbortkoppling.

Den svenska debatten borde koncentreras mera på vilken levenssäkerhet vi skall ha och hur den skall åstadkommas och finansieras, dvs:

a/ Skall vi ha el i uttagen nästan 100 procent av året (som vi hittills haft) eller kan vi nöja oss med att elen inte alltid är tillgänglig, utan måste kopplas bort regelbundet i två, tre timmar med jämna mellanrum?

b) Vilken leveranssäkerhet vill politikerna alltså ha och vem ansvarar för att den åstadkoms? (den parlamentariska elkraftutredningen sade redan för flera år sedan att det var viktigt att fastställa önskad leveranssäkerhet och vilken instans som skall ha ansvaret för den, men inget har hänt)

c) Vem skall betala för att vi skall ha el när vi så önskar, det vill säga betala för leveranssäkerheten?

d) Hur skall vi förhindra långvariga okontrollerade strömavbrott?

Tillgången på den för nätets stabilitet nödvändiga svängmassan behöver också klargöras liksom behovet att reglera den reaktiva effekten i nätet för att det skall fungera bra. 

Vem skall svara för det och hur?

Frågan om ansvaret och kostnaden för leveranssäkerheten och dess konsekvenser bör bli en av de viktigaste valfrågorna senare i år. Vårt välbefinnande är i fara om den nonchaleras.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa