Vi ber om rakryggade politiker och tjänstemän

Sedan EU-inträdet 1995 har vi lantbrukare i Sverige producerat våra varor på en öppen marknad det vill säga världsmarknaden.

Vi har alla förutsättningar i världen att gå ut som vinnare bara vi får långsiktiga och hållbara spelregler, skriver representanter för de östgötska lantbrukarna.

Vi har alla förutsättningar i världen att gå ut som vinnare bara vi får långsiktiga och hållbara spelregler, skriver representanter för de östgötska lantbrukarna.

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Debatt2022-02-03 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Där sätts priset på vad vi producerar, däremot sätts förutsättningarna och kraven för hur vi producerar här hemma i Sverige. Då kan även en mellanstadieelev räkna ut att vi bör här i Sverige ha ungefär liknande produktionskostnader som våra kollegor utanför landets gränser har annars klarar vi inte konkurrensen och produktionen kommer minska i Sverige. Det har vi också sett. 

Konkurrensen från billigare varor från EU har tvingat fram en storleksrationalisering som har minskat antal företag inom mjölk och gris med 80 procent samtidigt som antalet mjölkkor och suggor halverats. Även den odlade åkerarealen har bara i Östergötland minskat med tio procent. 

Nu står vi inför ytterligare utmaningar då ogenomtänkta beslut utan någon som helst konsekvensanalys gör att vår konkurrenskraft från en redan låg nivå ytterligare sänks på grund av skenande bränslekostnader och energipriser än vad våra kollegor bara på andra sidan sundet har. Där kostar en liter diesel idag cirka nio kronor litern medan vi i Sverige på grund av högre skatter och den tvingande reduktionsplikten får betala över 20 kronor per liter. 

Enligt LRF:s nya kostnadsberäkning ligger våra ökade utgifter på 5,7 miljarder kronor och eftersom Östergötland är ett jord-och skogsbrukslän belastas vi såklart hårt av detta.

Våra företag blöder! Ge oss förutsättningar att producera mat nu! Politikerna meddelar att de följer utvecklingen. Vad är det för utveckling de vill se? Ska vi lämna in konkursansökningar? Det kommer inte ske, för det funkar inte så. Vi kommer gå på knäna, vi kommer dra ner på vår produktion, vissa av oss kommer i det tysta att sluta. Vi behöver investera istället för att lappa och laga med balsnören och najtråd!

Vi står inför ett skifte från ett fossilberoende till fossiloberoende. Vi har alla förutsättningar i världen att gå ut som vinnare bara vi får långsiktiga och hållbara spelregler. Vi kan producera mer mat hållbart, vi kan producera vall till biogas, raps till RME och vete till etanol. Vi kan ha inhemska HVO-fabriker som tar tillvara på slaktavfallet från VÅRA slakterier om ni svenska politiker bara vill!

Även det riktigt oroliga politiska läget i vårt närområde bör få de flesta att få skrämselhicka och börja tänka på sin egen beredskap och hamstra i källaren, hur bör då inte ni som styr agera? Inga fler utredningar eller krisgrupper. Vi ber om rakryggade politiker och myndighetspersoner som står upp och visar uppskattning för de svenska gröna näringarna och tar beslut därefter.