Vi behöver förändra lagstiftningen för vägföreningar

Er debattartikel har vi väntat länge på.

Debattörerna menar att den nationella lagstiftningen behöver förändras för att underlätta bördan för vägföreningar.

Debattörerna menar att den nationella lagstiftningen behöver förändras för att underlätta bördan för vägföreningar.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Debatt2021-08-14 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Att nyttja gamla förrättningar är inte att se framåt" NT 5/8

Den satte fingret på en öm punk i vår demokrati, en svart plump som kommun- eller riksdagspolitiker helst inte vill befatta sig med. 

Både i kommunallagen och grundlagen finns skrivningar om alla medborgares likabehandling. Hur då såväl kommun- som riksdagspolitiker och regering kan tillåta att den minoritet av svenska folket som är väghållare för enskilda vägar – oberoende av om de bor i kommunernas ytterområden eller på landsbygden – på egen bekostnad tvingas serva allmänheten, skogsnäringen, transportsektorn, kommun- och riksdagspolitiker med farbara vägar, är för oss en gåta – speciellt som dessa väghållare redan bidrar till samhällsservice genom sina inbetalda skatter.

Som ni påpekar i er debattartikel, det rör sig inte om småpengar. Utgifterna blir inte heller mindre med tiden, oavsett hur Norrköpings kommun agerar. Trafikverkets generaldirektör konstaterade nyligen att slitaget på våra vägar ökar i allt snabbare takt på grund av mer trafik (befolkningsökningen och e-handel), tyngre fordon, åldrande vägar, krav på högre bärighet samt klimatförändringar. Ett väl grundat försök att få en större del av statskassan (våra inbetalda skatter) till underhåll och drift av de statliga vägarna.

Den enskilde väghållarens enda möjlighet att täcka de ständigt ökade utgifterna är att gräva djupare i den privata plånboken. 

Det här problemet slutar inte vid Norrköpings kommungränser, det är nationellt och gäller såväl många av de små f.d. kranskommunerna som fastighetsägare på landsbygden med väghållansvar för vägar som allmänheten nyttjar.

Ensam är inte stark. Inte ens Norrköpings samlade vägföreningar är tillräckligt starka. Enskilda väghållare behöver gå samman i ett nytt, eget forum med syftet att bli en kraft att räkna med, att kunna påverka politiker kommunalt och nationellt, att få till stånd en förändring. Lösningarna må vara olika, men alla enskilda väghållare har fyra gemensamma nämnare: ansvaret, arbetsbördan, kostnaderna – och dubbelbeskattningen. 

Gator och vägar är en del av vår samhällsservice, samhällsservice ska betalas solidariskt.