Vi behöver en politik som inte duckar för svåra frågor

Sverige och Norrköping står inför nya utmaningar. Då behövs en politik som utgår från verkligheten.

Du ska kunna åka hem ensam på kvällen, besöka biblioteken, våga ta kvällspromenaden, och lita på att dina barn kan vistas ute utan att känna oro, skriver liberalerna Juno Blom och Monica Holtstad.

Du ska kunna åka hem ensam på kvällen, besöka biblioteken, våga ta kvällspromenaden, och lita på att dina barn kan vistas ute utan att känna oro, skriver liberalerna Juno Blom och Monica Holtstad.

Foto: Micke Pihlblad/Karolin Montero Araya/Rikard W Larsson

Debatt2022-08-29 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En politik som står rakryggad och klarsynt inför de vägval som väntar. En politik som inte hymlar om integrationsutmaningarna, som inte duckar för svåra frågor eller räds att göra upp med tystnadskulturen.

En politik som aldrig vacklar i försvaret av rättsstaten, och inte heller nöjer sig med en skola som gömmer sina resultat eller står handfallen inför att barn rekryteras in i kriminella gäng. 

Barn ska bära skolböcker, inte vapen.

En politik som vågar utmana föräldrarätten när barnet utsätts för våld. Föräldrar måste ta ansvar också för sina skyldigheter, inte bara för sina rättigheter till exempel när deras barn utsätter andra barn.

Varken politiken, lagstiftningen eller våra myndigheter har hängt med i den förändring som pågår. Därför behövs politiker som ser utvecklingen komma och som möter den med pragmatisk, handfast politik och inte låter sig överraskas av verkligheten. Insikt, analys och handlingskraft krävs för att människor ska våga tro på en bättre framtid.

Så skapar vi framtidshopp. 

För oss Liberaler är det självklart att framtiden börjar i klassrummet. Satsningar på förskolan och skolan gör oss alla till vinnare. En bra skola är den viktigaste framtidsinvestering. Förväntningarna på elever ska vara hög och extra insatser ska sättas in tidigt för dem som behöver stöd och hjälp. Elever som vill ha utmanande uppgifter ska få det. Varje skola ska vara en säker och utvecklande arbetsplats för både personal och elever. En skola för god undervisning, med elever som är trygga och lär sig massor varje dag.

Den som är rädd och känner sig otrygg, är inte fri. Du ska kunna åka hem ensam på kvällen, besöka biblioteken, våga ta kvällspromenaden, och lita på att dina barn kan vistas ute utan att känna oro. Att rädda barn från kriminalitet är viktigt för oss alla och därför krävs tidiga och tydliga insatser för att lyckas med det. 

Vi Liberaler driver därför på för att samarbetet mellan skolan, socialtjänst och polis måste stärkas. Den ena handen måste veta vad den andra gör.

Socialtjänsten ska ges tydligt uppdrag att stötta barn som inte klarar skolan. 

Vi vill också ha fler socialarbetare i utsatta områden.

Socialsekreterare ska även placeras på polishuset för att kunna fånga upp barn under 15 år som misstänks för brott. Allvarssamtal ska hållas direkt tillsammans med polis och vårdnadshavare. Samhället måste tydligt visa vad som är rätt och fel, det ger effekt hos barn och unga. Kommunens förebyggande arbete ska lagstadgas.

Och när du sätter nyckeln i dörren ska hemmet vara en trygg borg. Vi får aldrig blunda för att hemmet har förvandlats till en brottsplats för alltför många barn och kvinnor. Straffen måste skärpas när det gäller mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och sexualbrott. Stödet till offren ska stärkas. Det är förövarens frihet som ska begränsas, inte offrens!!

Vi Liberaler kommer att fortsätta verka för att rusta Sverige för en ny tid. Vi vågar lyfta de svåra frågor som andra ofta velat gömma, för att ärligt beskriva de utmaningar som väntar.

Vi Liberaler kommer att fortsätta att verka för ett tryggare och friare Norrköping och Sverige. Vi kommer inte att överraskas av verkligheten, för vi ser den komma och möter den med praktiska idéer och god tillförsikt.

Vi Liberaler förstår både förortens barn och medelklassens verklighet, en förutsättning för att klara av att förbättra den.