Vi arbetar för att rätta till tidigare styrens misstag

Den budget som Sverigedemokraterna tillsammans med Östgötasamverkan nu presenterat är en budget där fokus har varit att reparera den skada som Socialdemokraterna åsamkat vården i Östergötland.

Sverigedemokraterna vill tillvarata den potential som finns i vårdapparaten inom Region Östergötland.

Sverigedemokraterna vill tillvarata den potential som finns i vårdapparaten inom Region Östergötland.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2022-11-25 13:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den största utmaningen regionen står inför rör framför allt olika delar av vården. Region Östergötland har som tidigare konstaterat, tack vare Socialdemokraternas negligering av verksamheten, fallit i diverse rankningar. Exempelvis har US Linköping gått från att vara bland de bästa universitetssjukhusen i Sverige till att tappa avsevärt i berörda mätningar. US Linköping har stor potential liksom hela Region Östergötlands vårdapparat och vi har för avsikt att tillvarata den potentialen.Vi konstaterar att behovet av vård och omsorg kommer att öka och att sjukdomsbilden för flera patientgrupper blir alltmer komplicerad, samtidigt är det brist på arbetskraft och flera utmaningar med vårdens kompetensförsörjning. För att råda bot på detta krävs det att regionen minskar behovet av bemanningsföretag samtidigt som vi genomför kraftfulla satsningar på personal och chefer. En viktig del i detta är att skapa goda förutsättningar för vårdpersonalen att utföra sitt arbete genom att säkerställa en trygg och god arbetsmiljö. För att skapa en god arbetsmiljö måste verksamhetens chefer också få möjlighet att agera som chefer och planera verksamheten. 

En särskilt viktig fråga för Sverigedemokraterna är tandvården. Tandvården ska ses som en del av kroppen och därmed vara en fråga för primärvården. Därför föreslår vi bland annat att införa mobila tandvårdsenheter i Östergötland. Kombinationen av våra åtgärder på nationell- och regional nivå kommer resultera i en förstklassig tandvård för regionens invånare. Det är allmänt vedertaget att dålig tandvård resulterar i ett sämre mående men på senare år har det även konstaterats en koppling mellan psykisk ohälsa och bristfällig tandvård.

Köerna till såväl vuxen- som barn- och ungdomspsykiatrin har ökat lavinartat under de senaste åren. Psykisk ohälsa är en modern folksjukdom som sprider sig likt en löpeld bland våra medborgare, särskilt utsatta är ungdomar. Detta är särskilt problematiskt då obehandlad psykisk ohälsa i ungdomsåren kan leda till svåra problem när man väl blir vuxen. Sverigedemokraterna har länge påtalat att något måste göras och det är en viktig fråga för oss på såväl kommunal, regional och nationell nivå. Vi föreslår därför att regionen tillsammans med kommunerna ska vidta kraftfulla och konkreta åtgärder för att bättra den psykiska hälsan i Östergötland. 

Vi Sverigedemokrater håller vad vi lovar och redan nu har våra valframgångar resulterat i att landsbygden får en mer tillgänglig kollektivtrafik. Utöver satsningar på busslinjer så kommer vi verka för fler tågstopp och upprustning av lokala stambanor, allt detta i ett led i att förbättra kollektivtrafiken över hela länet.

Regionens invånare kommer märka att Sverigedemokraterna inte är ett parti som alla andra. Vi står för våra löften och kommer säkerställa att våra väljare får den politik de röstade för, vi lovar vidare att outtröttligt arbeta för att rätta de misstag som tidigare styren skapat.