Vi är positiva till kärnkraft - också i Norrköping

Kärnkraft behövs!

Vi kommer att behöva flera olika sorters energikällor, och inte minst kärnkraft, för att möta efterfrågan, skriver Kristdemokraterna i Norrköping. Arkivbild, Marviken.

Vi kommer att behöva flera olika sorters energikällor, och inte minst kärnkraft, för att möta efterfrågan, skriver Kristdemokraterna i Norrköping. Arkivbild, Marviken.

Foto: Thomas Möller

Debatt2022-07-04 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har ett stort energibehov i Sverige, och det kommer att öka. Det är nog ingen som tvivlar på det. Vi kommer att behöva flera olika sorters energikällor, och inte minst kärnkraft, för att möta efterfrågan. En del kommer att gå snabbare att få i drift, och andra kommer att ta längre tid. Och varje energislag har sina fördelar och nackdelar.

När det gäller kärnkraft så är det en mycket kraftfull, tillförlitlig och fossilfri kraftkälla. Det stora inom utvecklingen av kärnkraft nu är de så kallade SMR (små modulära reaktorer). Dessa kan byggas i moduler, vilket ger möjlighet till ”massproduktion”, tar mycket mindre yta i anspråk vid lokalisering och har ett annorlunda behov av säkerhetssystem. Allt detta sammantaget ger en billigare produktion, och därmed billigare el. Dessutom utvecklas teknik för att kunna använda uranet flera gånger och genom det få ut mer kraft och dessutom korta tiden för slutförvaring (även om den trots det fortsättningsvis blir mycket lång).

Att vi i Norrköpings kommun skulle ha ett SMR ställer jag mig positiv till. Det är viktigt för elförsörjningen till våra befintliga industrier och dessutom viktigt för att kommunen även fortsättningsvis kunna vara en attraktiv etableringsort för företag då säkrad elförsörjningen ofta är en viktig fråga vid etableringsbeslut. En etablering av SMR i Marviken finns det dock många anledningar att vara tveksam till. Framförallt anser jag att det skulle vara mer logiskt och kostnadseffektivt att bygga SMR i närheten av de företag och industrier som har mest nytta av energin. Genom att förse dessa med el genom SMR så frigörs nuvarande kraft till andra behov.

Kristdemokraterna vill trygga nutida och framtida energibehov, och där är modern kärnkraften en självklar del!