Vem i staden vill åka 1,5 mil för att lämna sina barn?

Jag skulle vilja se den bygd som håller sig välmående över tid om den inte fylls på med barnfamiljer, skriver Christian Widlund (C), oppositionsråd.

För oss i Centerpartiet är det centralt att politiken skapar förutsättningar så att människor ska kunna bo och leva där man själv vill, i hela kommunen, skriver Christian Widlund (C), oppositionsråd i sin replik till kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M).

För oss i Centerpartiet är det centralt att politiken skapar förutsättningar så att människor ska kunna bo och leva där man själv vill, i hela kommunen, skriver Christian Widlund (C), oppositionsråd i sin replik till kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M).

Foto: Joakim Blomqvist

Debatt2024-07-02 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Vad vill Christian Widlund åstadkomma med sin retorik?" NT 27/6

Kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) undrar vad det är jag vill uppnå med min debattartikel. Jo, jag vill föra debatt om hur politiken kan verka för att levnadsvillkoren i kommunens landsbygd och utvecklingsorter kan förbättras. 

För oss i Centerpartiet är det centralt att politiken skapar förutsättningar så att människor ska kunna bo och leva där man själv vill, i hela kommunen. Jag presenterar i artikeln (NT 21/6) ett par konkreta förslag som vi menar behövs för att säkra en utveckling på landsbygden.

Jag beskriver också hur Centerpartiets budget för åren 2025-2028 skiljer sig på flera punkter från Borgerlig samverkan (BS) och Sverigedemokraternas budget när det gäller landsbygdspolitiken. Vi har här helt olika prioriteringar. Något som Sophia Jarl också bekräftar i sin replik. 

Låt oss vara överens Sophia Jarl, att när ni nu bestämt er för att bygga en stor skola vid Ljunga, så innebär det att de mindre skolorna vid Dagsberg och Tåby läggs ned. Man kan tycka som en, jag antar är, moderat sympatisör svarade på min artikel; att det inte är skolorna som får landsbygden att leva, utan arbetstillfällen och bra kollektivtrafik. 

Men jag skulle vilja se den bygd som håller sig välmående över tid om den inte fylls på med barnfamiljer. Jag tänker på Simonstorp, där Borgerlig samverkan och Sverigedemokraterna nu lägger ned förskolan och menar att barnen kan gå på en förskola 1,5 mil därifrån. 

Vem vill flytta till Simonstorp eller Tåby med sina barn om de ska skjutsas 1-1,5 mil för skola och förskola? Vem i staden vill åka 1,5 mil för att lämna sina barn? Men som Sophia Jarl skriver: vi gör olika prioriteringar. 

Jag tycker det är bra att Sophia Jarl är tydlig med det mot sina väljare.

Vi kan absolut debattera nedläggningen av Tåbyskolan ur perspektivet att Borgerlig samverkan och Sverigedemokraterna vill se stora skolenheter hellre än små. Det finns ingen forskning som visar att stora skolor skulle ge bättre skolresultat än små skolor. Däremot vittnar både lärare och elever om att mindre skolor ger lugnare och tryggare skolmiljö, vilket många gånger är en förutsättning för att elever ska ta till sig utbildningen och att de ska må bra. 

Dessutom är det främst på landsbygden som de små skolorna och förskolorna finns. Stora skolor byggs i eller nära tätorterna och får stora upptagningsområden. Detta leder till att en del elever får väldigt långa resor till skolan. 

När det gäller vägövertagning, handlar det om vägar som kommunen har driftat i 60 år, som det nu ska bildas en vägförening för. Detta kallar Sophia Jarl att ”bringa ordning i vem som ska ta ansvar för de vägar som saknar huvudman.” Ja visst, det är ett sätt. Ett annat sätt är att låta kommunen fortsätta drifta en väg man har driftat i 60 år. Då hade ni levt upp till ert löfte till era väljare. 

När kommunfullmäktige 2023 beslutade att kommunen ska inleda processen att ta över allmänna platser och anläggningar från vägföreningar, beslutades även att kommunen kan ta över driften före det formella övertagandet av huvudmannaskapet. Då nämndes inget om ”ordning och reda”, men nu görs tydligen en annan bedömning. Även här kan jag bara konstatera att vi gör olika prioriteringar. 

Låt oss också vara överens om att när Hallegården stängs blir det färre boplatser, i Skärblacka, för äldre med särskilda behov, tills den dag det byggs något nytt. Även här har vi olika prioriteringar. Borgerlig samverkan och Sverigedemokraterna prioriterar stora skolenheter, färre platser på äldreboende och menar att vägföreningar skapar ordning och reda, medan Centerpartiet värnar om goda förutsättningar för människor som vill bo och leva på landsbygden.