Världen behöver klimatledarskap

Tiden när kortsiktiga ekonomiska intressen tillåts sättas före planeten måste vara förbi, anser Mia Sköld (MP), oppositionsråd i Norrköping.

Robusta regler som leder till skärpta ambitioner krävs för att klara klimatkrisen, menar debattören.

Robusta regler som leder till skärpta ambitioner krävs för att klara klimatkrisen, menar debattören.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2019-12-07 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Världen befinner sig i en klimatkris. Klimatförändringarna är inte längre en framtidsfråga, utan det händer nu. 

Det är nu som isen smälter i Arktis, det är nu som människor tvingas lämna sina hem som klimatflyktingar och det är nu krig och konflikter breder ut sig i torkans spår. Men det är också just nu som vi tillsammans kan agera. Nu fylls gator och torg världen över av unga som kräver att vuxenvärlden vågar sätta klimatet först och inte lämnar över en ännu större klimatkatastrof till nästa generation.

Vi får aldrig låta oss luras att någon är för liten för att göra skillnad eller att det går att skjuta över hela ansvaret för klimatkrisen på stora utsläppare som USA och Kina. De som försöker hävda att det som Sverige gör i världen inte spelar någon roll gör det som en bortförklaring för att själva slippa göra något.

Sverige har under de senaste åren visat vilken skillnad ett litet land med stora ambitioner kan göra. När vi går före gör vi plats för andra att följa efter. När världens ledare nu under december har samlats i Madrid för klimattoppmötet COP25 är det tydligare än på länge – alla behövs. 

Många vill mer. Fler och fler länder sällar sig till Sveriges led med höga ambitioner och en politisk handlingskraft. Men med det växer också motståndet. Omställningen hotar vissa  ekonomiska intressen, och det är tydligt att det finns krafter och aktörer i såväl samhället som världsekonomin som känner av det. 

Vårt budskap till oljelobbyister och fossilkramare har alltid varit glasklart: omställningen behöver ske här och nu, och det är upp till er att hänga med. Tiden när kortsiktiga ekonomiska intressen tillåts sättas före planeten måste vara förbi. 

När USA vill lämna Parisavtalet är det viktigare än någonsin att de 187 länder som är kvar står upp för att internationellt samarbete är vägen framåt för att lösa klimatkrisen. 

Det avtal som nu förhandlas fram i Madrid kommer lägga grunden för våra möjligheter att nå målen inom Parisavtalet. Den stora frågan i år är vilka regler som ska gälla när länder handlar med utsläppsminskningar. Här finns stora risker. Det finns de som vill att utsläppsminskningar ska kunna räknas dubbelt och det finns de som vill ha ett icke-transparent regelverk som öppnar upp för siffertrixande. 

Sveriges och EU:s hållning är tydlig – vi behöver robusta regler som leder till skärpta ambitioner. Vi kan inte klara klimatkrisen genom att siffertrixa. Världen behöver klimatledarskap!

Mia Sköld (MP)