Varför är inte alla liberaler?

Det kanske är en motsägelsefull fråga med tanke på att jag som ställer den är liberal, men jag kan faktiskt inte förlika mig med att Liberalerna riskerar att försvinna ur riksdagen.

Jag kan faktiskt inte förlika mig med att Liberalerna riskerar att försvinna ur riksdagen, skriver Sofia Norlin (L), från Linköping.

Jag kan faktiskt inte förlika mig med att Liberalerna riskerar att försvinna ur riksdagen, skriver Sofia Norlin (L), från Linköping.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2021-03-04 11:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Liberalismen har banat väg för den demokrati vi har i Sverige idag och utan liberaler hade inte rösträttsrörelsen tagit fart och skapat möjligheter för många människor.

Liberalerna står för alla människors rätt till att skapa sin egen lycka och jag ser faktiskt inga rimliga hinder för att vi skulle kunna nå ett sånt samhälle. Det handlar inte om att alla människor måste finna samma lycka, eller ens att alla människor måste finna lycka. Däremot ska alla människor ha samma rätt och möjligheter att göra det.

Liberalerna behövs för att vi ser varje enskild människas rätt till sin egen frihet som det viktigaste av allt. Ingen människa är fri så länge en annan är ofri.

Vår relevans har vi bevisat under de senaste två åren, bland annat genom att ständigt pressa övriga partier för att börja agera och inte bara diskutera. Ett exempel på lyckad liberal politik är att andning och sondmatning ska räknas in som grundläggande behov inom LSS. Att inskränka på rätten till assistans är att motverka individens frihet. Det kommer Liberalerna aldrig att acceptera. Därför har vi drivit igenom en rekordhöjning av timschablonen för den personliga assistansen inom LSS.

Liberalerna vill ge alla barn möjlighet till en bra och likvärdig skolgång. Därför har vi fått igenom riktade statsbidrag till skolan, utökad lovskola och fler karriärtjänster i utanförskapsområden med lönepåslag för kvalificerade lärare. 

Liberalerna är det parti som återkommande ställer sig på barnens sida. Det har vi visat genom utreseförbud vid misstänkt bortgifte, en ny straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Nu driver vi frågan om att preskriptionstiden för våldsbrott mot barn ska tas bort. Det är inte helt ovanligt att ett barn som har utsatts för våld eller övergrepp inte berättar om detta förrän i vuxen ålder. Med nuvarande system för preskriptionstid går förövaren fri, vilket vi inte kan tolerera. Vilket ingen borde kunna tolerera!

Liberalerna är inte rädda för att säga varken ja eller nej till förslag som läggs fram, även om det råkar göra situationen obekväm för stunden. Vi gör inte allting rätt, och vi är inte heller ett parti som syns mest genom flashiga Instagramkonton eller populistiska utspel. Vi är ett parti som lägger fokus på att lyssna på medmänniskor runt oss, driva frihetsfrågor och åstadkomma förändring.

När jag senast räknade nådde jag 43 punkter med lyckad liberal rikspolitik under de senaste två åren och då har Liberalerna inte ens har suttit i regeringen. Med det som bakgrund går det delvis att förstå varför vi inte har lyckats nå ut med alla segrar. Vi har varit upptagna med att åstadkomma förändring för människor, på riktigt.

Det är det liberal politik går ut på, att steg för steg öka friheten för människor i vårt samhälle.