Värdig vård för äldre är att se till hela individen

Ålder är ingen sjukdom men med stigande ålder tilltar ohälsa och krämpor. Det innebär att vården i högre utsträckning måste ta hänsyn till hela personen

Liberalerna har drivit och tillsammans med koalitionsgruppen i Region Östergötland tagit beslut om att införa Äldremottagningar på alla vårdcentraler i Östergötland för patienter över 75 år som riskerar stora vårdbehov, skriver Britt-Marie Hemnevik Söderberg.

Liberalerna har drivit och tillsammans med koalitionsgruppen i Region Östergötland tagit beslut om att införa Äldremottagningar på alla vårdcentraler i Östergötland för patienter över 75 år som riskerar stora vårdbehov, skriver Britt-Marie Hemnevik Söderberg.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Debatt2022-05-19 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På Vårdcentralerna behövs därför en anpassning och den byggs upp genom de så kallade Äldremottagningarna. 

Liberalerna har drivit och tillsammans med koalitionsgruppen i Region Östergötland tagit beslut om att införa Äldremottagningar på alla vårdcentraler i Östergötland för patienter över 75 år som riskerar stora vårdbehov. På vissa vårdcentraler blev det lite uppskjutet på grund av pandemin men snart är själva funktionen etablerad på samtliga vårdcentraler, både de i offentlig och privat regi. Ett mycket viktigt steg för äldre och sköra personers vardag och livskvalitet. 

Vad innebär en Äldremottagning?

Vårdcentralerna ska kontinuerligt identifiera personer i sin listade befolkning som är i behov av denna särskilda mottagning. De som blir inskrivna på äldremottagningen kommer att få ett eget telefonnummer utan knappval. Telefontiden ska vara minst en timma varje dag, vilket kommer att underlätta kontakten med sjukvården. För den med nedsatt syn eller hörsel kan svårigheten att både ta kontakt och få information skapa onödig oro och missuppfattningar. På äldremottagningen tas därför extra hänsyn till vilka behov som finns för att kommunikationen ska gå fram. 

Patienterna kommer också att få fast läkar- och vårdkontakt. Det ger trygghet för både patienter och sjukvården. Det är en trygghet att inte behöva redogöra för sina problem från grunden utan bara vilka förändringar som skett. Det ska också bygga på ett teambaserat omhändertagande, så att kontakter med till exempel sjukgymnast och kommun tas vid behov. 

Många äldre har över tid ordinerats ett flertal mediciner och då är det extra viktigt att det också sker regelbundna läkemedelsgenomgångar. Man kan behöva ändra på läkemedelsintagen då äldre har sämre halveringstid. Även munhälsan är viktig att ta hänsyn till eftersom även tänderna kan påverkas av läkemedel, vilket kan ge minskad saliv och muntorrhet. 

Inom äldremottagningens ansvarsområde ska patienten även få stöd för egenvård och en individuell vårdplan ska upprättas och ändras vid behov.  Ju mer sjukvård som går att förebygga desto högre livskvalitet. 

På äldremottagningarna ska det också finnas en särskild uppmärksamhet kring förekomsten av våld i nära relation. Det här är ofta ett dolt problem som behöver lyftas och fångas upp av vården. Som våld räknas bland annat fysiskt, psykiskt och socialt våld, men även försummelse där den äldre inte får den vård och omsorg han eller hon behöver. Både våld och försummelse har förstås oerhört stor påverkan på en persons hälsa och livskvalitet. 

Många äldre personer har behov och sjukdomar som behöver tas omhand som en helhet, inte symptom för symptom var för sig. På äldremottagningen är anpassningen större och många äldres tillvaro kommer att bli både enklare och bättre.  Liberalerna har länge varit drivande i att etablera Äldremottagningar i Östergötland. Nu finns de på nästan samtliga vårdcentraler, både de regiondrivna och de privata. Där utgår man från hela patienten och det är en viktig grundpelare i bygget av en värdig vård för äldre.