Norrköpingsbornas historia ska vara gratis

Alla bör ha rätt att få tillgång till Stadsmuseet och ta del av Norrköpings historia oavsett om man har råd eller inte.

Stadsmuseet

Stadsmuseet

Foto: Roland Klinga

Debatt2023-02-04 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hör Inga-Lill Johansson och kulturnämndens ordförande Päivi Johansson (M) debattera förslaget om inträde till Stadsmuseet här:

Ett levande museum som finns nära invånarna ger lokal identitet och förankring. Det är också viktigt att nyanlända till staden får en chans att lära vår stads historia för att se ett sammanhang och bli stolt över sin stad. Norrköpings stadsmuseum har i uppdrag att förvalta, vårda och förmedla det lokala kulturarvet samt ett utbildningsuppdrag för att möta skolornas behov.  

Politikerna har inte följt intentionen att utveckla Stadsmuseet som utlovat. Budgetramarna har inte motsvarat behoven utan istället har sparkrav lagts varje år. Sparkrav som går ut över möjligheten att hålla verksamheten bemannad med tillräckligt kvalificerad personal. Politikernas förslag till lösning är att införa inträde för vuxna på samma sätt som staten gjort för de statliga museerna. På det statliga Arbetets museum som alltid haft fritt inträde kommer ingen förändring att ske. Att då börja ta inträde på ett lokalhistoriskt museum i huset bredvid vore att ta död på verksamheten. 

På Stadsmuseet tar man redan idag betalt för stadsvandringar, visningar och ibland för föredrag.  I samband med att man förde över pedagoger från Kulturskolan till Stadsmuseet har det blivit en utökning av att levandegöra vår stads historia. Barn- och ungdomsverksamheten på historiska teman gör att idag besöker många fler barnfamiljer museet.  

Även barn och ungdomar drabbas när man tar inträde eftersom de inte kommer ensamma utan i sällskap med en eller flera vuxna.  Det är också de vuxna som introducerar barn och unga för museer och det kulturhistoriska arvet.  

Om man börjar ta inträde kommer besöksantalet att minska drastiskt.  Det blir även administrativa kostnader för hanteringen av inträdet och det behövs kanske en ombyggnad av receptionen. Här ska man också räkna in det negativa omdömet som kan bli för Norrköping som en bra kulturstad. Stadsmuseet utsågs 2021 till årets museum vilket gör att det är ett museum som har besökare från hela landet. Så det kan bli en förlust istället för en vinst.   

För att fortsätta utveckla vårt Stadsmuseum behövs mer ekonomiska medel och fritt inträde. Det finns redan en kreativ, idérik och duktig personal som vill så mycket mer. Men de kan inte ”koka soppa på en spik” i all oändlighet.