Var ska sjukvården i Östergötland bedrivas?

Under senaste tiden har vi läst artiklarna i NT, först om förslaget att lägga ned ögonkliniken i Norrköping, sedan att inget är bestämt, därefter ett flertal insändare som vill ha ögonsjukvård i Norrköping.

de politiska kommentarerna lyst med sin frånvaro i frågan om ögonkliniken i Norrköping, skriver centerpartisterna Kerstin Sjöberg och Roger Sandström.

de politiska kommentarerna lyst med sin frånvaro i frågan om ögonkliniken i Norrköping, skriver centerpartisterna Kerstin Sjöberg och Roger Sandström.

Foto: BERTIL ERICSON

Debatt2024-04-28 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De politiska kommentarerna har lyst med sin frånvaro för att inte öka på oron i befolkning och hos anställda. Arbetet och diskussionerna i sig skapar oro, också för sådant som kanske inte kommer ske. Därför har de politiska kommentarerna lyst med sin frånvaro i frågan om ögonkliniken i Norrköping.

Vi i Centerpartiet ser oron. Vi tycker det känns konstigt att som förtroendevald totalt ignorera medborgarnas engagemang och oro. Därför skrev vi en interpellation till Regionfullmäktige 16/4 angående ojämlik specialistvård och ögonsjukvård, för att styrande partier skulle få en chans att beskriva hur de ser på saken. 

Helt säkert kan man inte minska sjukvårdens kostnader med 1,7 miljarder eller 900 medarbetare utan att det märks. Det tror vi alla förstår. Därför pågår ett stort arbete för att hitta förslag på hur sjukvården ska kunna bedrivas med betydligt färre medarbetare och inom budget. Vilka förändringar kan göras för att det ändå ska vara så bra som möjligt? 

De allra flesta förslag kommer inte genomföras. En del förändringar kan beslutas av verksamheterna. En del förändringar kommer beslutas av politiska nivån. Av svaret i Regionfullmäktige framgår att inget är beslutat ännu. Det framgår också att ”Oberoende av graden av koncentration måste vårdgivaren alltid säkerställa att hela befolkningen får tillgång till samma vård utfrån behov oavsett var någonstans i upptagningsområdet den enskilde bor någonstans. 

Digitaliseringen kan här spela en viktig roll för att bättre möta patienternas behov, i synnerhet om patienten bor långt ifrån vårdgivaren… Det är också centralt att vi säkrar tillgången till akutsjukvård dygnet runt vid alla våra tre sjukhus.” Vad gäller specifikt ögonsjukvård finns idag dessutom privata vårdgivare genom vårdval i Norrköping, Linköping och Motala.

Läget i Region Östergötland är tufft, underskottet i hälso-och sjukvården gigantiskt. Varsel är lagt för att nå en ekonomi i balans. 

Vår ingång från Centerpartiet är att vi vill se en jämlik vård, specialistvård och ögonsjukvård i alla länsdelar. Vi tycker att frågan om var sjukvård bedrivs har en politisk dimension. Vi kommer fortsätta verka för jämlik vård och specialistvård för medborgarna i hela länet.