Lägg inte ned skolan i Tåby - behåll och renovera den

Att Centerpartiet värnar om landsbygden och att de små skolorna, som är viktiga för bygden och skapar en trygg skolmiljö, ska få finnas kvar har ingenting med populism att göra. Det är grunden i vår politik, skriver Lina Cederlöf Lundgren och Christian Widlund.
Att Centerpartiet värnar om landsbygden och att de små skolorna, som är viktiga för bygden och skapar en trygg skolmiljö, ska få finnas kvar har ingenting med populism att göra. Det är grunden i vår politik, skriver Lina Cederlöf Lundgren och Christian Widlund.

Kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) och ordförande i utbildningsnämnden Ingrid Cassel (M) skriver en debattartikel i NT som både är förvirrande och otydlig för läsaren.

Debatt 25 september 2023 15:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Uppmanar till saklig och hederlig debatt" NT 22/9

I debattartikeln berättar Sophia Jarl och Ingrid Cassel att Borgerlig samverkan har beslutat sig för att ersätta skolorna i Dagsberg och Tåby med en ny större skola för Västra Vikbolandet. 

I samma artikel anklagar de Centerpartiet för att vara ohederliga och osakliga när vi motsätter oss en nedläggning av Tåbyskolan och att det skulle vara rent populistiskt av oss. Vad menar ni egentligen? När den nya storskolan vid Ljunga är klar ska då inte Tåbyskolan läggas ned? Det är så ni själva beskriver det. Kan ni inte stå för det, så gör det inte.

 

Vi i Centerpartiet står fast vid den inriktning som funnits länge i kommunen att helst bygga ut Dagsbergsskolan där den ligger. Något som inte går på grund av flygplatsen. I andra hand bygga en ny skola på lämplig plats i närheten av den befintliga skolan, och då också behålla och renovera Tåbyskolan, som har stora underhållsbehov. 

 

Att Centerpartiet värnar om landsbygden och att de små skolorna, som är viktiga för bygden och skapar en trygg skolmiljö, ska få finnas kvar har ingenting med populism att göra. Det är grunden i vår politik. 

 

Med tanke på det höga tonläge som såväl M som KD och SD hade i valrörelsen, trodde vi att ni någonstans också ville se en utveckling och inte en avveckling av landsbygden. Nu när ni har makten tillsammans ser vi på alla politiska nivåer att det inte är så. Kanske var det höga tonläget ett sätt att locka och lura landsbygdens väljare, vad vet vi?

 

Att lägga ner skolan i Tåby skulle innebära ännu ett hårt slag mot landsbygden. Att det finns en skola underlättar livet för de boende och bidrar till en livfull ort. Det blir ett dråpslag mot de barnfamiljer som valt att bosätta sig i området. Det hämmar också en framtida utveckling.

 

Med nedläggning av de små skolorna ser vi en risk att elever på låg- och mellanstadiet söker sig till skolorna I centrala Norrköping istället. När det sedan är dags att gå i högstadiet är risken stor att en högstadieskola i centrala Norrköping blir förstahandsvalet. Därmed riskerar högstadiet i Östra Husby att utarmas på elever, vilket kan leda till att även den skolan ifrågasätts. 

Skulle högstadiet i Östra Husby försvinna skulle det innebära mycket långa resvägar för högstadieeleverna på Vikbolandet på sikt. 

Vi kommer kämpa för att Vikbolandet ska få behålla sina skolor i Dagsberg och Tåby. Det tycker vi är det enda rätta.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa