Var har du varit de senaste åren, Sophia Jarl?

Sophia Jarl ger sken av att vara på välfärdens sida. I en paneldebatt inför valet 2022, anordnad av oss, sa både M och KD att mer resurser behövs i vård och omsorg.

Debatt 2 februari 2023 20:31
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Nu har Borgerlig samverkan styrt Norrköping i 100 dagar" NT 25/1

Många väljare känner sig nog lurade av den förändring som inte kom. Jarl har inte bara öppnat dörren för mer lov inom vård och omsorg, utan visar även prov på en skrämmande okunnighet om hur det är ställt inom den delen av vår välfärdsapparat! En förstärkning av demensomsorgen är nära förestående nu, säger hon. Och man ökar nu takten för att utbilda fler undersköterskor. Man tillsätter tio miljoner för att anställa det hon kallar för ”lämplig” personal så länge. 

Tills de som är utbildade är klara. ”Det måste finnas händer till de mest sköra”, säger hon. Det är dock inte i närheten av att vara verklighetsförankrat! För hur ska man genom att anställa dessa ”lämpliga” personer, få fler att vilja utbilda sig, fler att stanna i yrket och fler att inte bli utbrända! Det får en att undra var Jarl har hållit hus de senaste åren. För så här är det:

 

1/ Antalet personer som söker utbildningsplatserna inom vård och omsorg är förhållandevis få. Yrket är inte tillräckligt attraktivt för att locka folk till utbildning. Politiken måste istället verka för att lägga pengar på att göra yrket attraktivt. Öka grundbemanningen, definiera vilka arbetsuppgifter en undersköterska ska ha, ta bort onödiga arbetsuppgifter, se över schemaverktyg och schemasättning. Ta bort minutjakten och höj våra löner och ob-tillägg. Som det ser ut idag flyr folk från yrket, både utbildad personal och outbildad. Man blir utbränd och sjukskriven och jobbet går före både familj och privatliv. Det är inte värt det längre. 

 

2/ Vilken ”lämplig” personal anser Sophia Jarl är tillräcklig för våra allra sköraste? Ungdomar som knappt slutat skolan ännu, och som förutom att de är fullständigt utan reell kompetens, även har en, i en inte helt obetydlig omfattning, avsaknad av arbets-och livserfarenhet. Undantag finns såklart, det ska understrykas! Individer som gått i pension? Har sett vikarier som inte kan utföra elementära uppgifter. Människor som inte kan språket och som vi som redan har hundra arbetsuppgifter redan, också ska utbilda i både jobbet och svenska språket? Vårt yrke är inte lätt, som vem som helst kan göra! 

 

3/ Vi har en årsarbetstid i kommunen som inte får överskridas, för då överskrider vi budgeten. Det är detta varje enhetschef brottas med varje dag, månad, år. Så länge man inte höjer grundbemanningen, och med den årsbudgeten för personal, kommer ingen förändring ske. 

 

Tyvärr går nog Norrköpings kommun i samma spår som på nationell nivå. Ett exempel är att Äldreomsorgslyftet skrotats. Och det saknas konkreta förslag på hur fler resurser ska komma vård och omsorg till del. De starka sympatier sjukvård och omsorg fick efter Covid -19 är redan glömda. I sommar blir undersköterska en skyddad yrkestitel, vi är rädda att det inte kommer att innebära någon positiv skillnad alls. Den styvmoderliga behandlingen av vård och omsorg måste få ett stopp. Vår fråga till dig, Sophia Jarl är; Hur ska du arbeta för att stärka äldre och demensomsorgen i Norrköpings kommun de kommande åren?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa