Var finns omvärldsanalysen i Söderköpings kommun?

På Kommunfullmäktiges möte i november antogs nya taxor och avgifter. Söderköpingsinitiativet yrkade på återremiss av flera skäl.

Debatt 21 december 2022 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Till exempel saknades det konsekvensanalyser kring hur de sammantagna höjningarna av taxor och avgifter kommer att påverka enskilda och företag som samtidigt drabbas av andra kostnadsökningar. Det underlag som vi skulle ta beslut på beskrev inte heller tydligt syftet med höjningarna och hur stora höjningarna var procentuellt. Beslutet försvarades med att de olika nämnderna berett sina underlag. Men det framgick inte att nämnderna beaktat skenade kostnader för hushåll och företag.

 

Flera av våra lokala företag har haft ett stålbad under två års tid och har nu under våren och sommaren kommit igen rent omsättningsmässigt. Att nu ytterligare få mer pålagor utöver hyreshöjningar, elprishöjningar, höjda inköpskostnader för livsmedel och insatsvaror, höjda transportkostnader är mycket oroande.

Kommunen borde gå före och sänka sina avgifter och på så sätt framstå som framåtsyftande och proaktiv. Många av våra företagare bor också i kommunen och drabbas således dubbelt av ökade taxor och avgifter. Minskat resultat i sin näringslivsverksamhet ger minskat löneutrymme. En lön som med ökad inflation ger mindre utrymme i plånboken. 

 

Idag nämns Söderköping som en av de dyraste boendekommunerna med sina avgifter. Det redovisades nyligen i en listning som NT presenterade från Nils Holgersson rapporten, där Söderköping har fallit från plats 157 år 2021 till plats 200 under 2022. I majoritetens strategisk plan som beslutades vid samma möte går att läsa att ett viktigt område för kommunens totala ekonomi är att skapa goda förutsättning för befintliga och nya företag. 

 

Utifrån ovan, skickade vi in ett antal frågeställningar till kommunfullmäktigsmöte i december. Frågor som vi riktade till Kommunstyrelsens ordförande, Martin Sjölander (M). Svaret vi fick var att dessa frågor tidigast kan hanteras på mötet i februari 2023. Vi hoppas då att den nya majoriteten (M, S, KD) kan redogöra för konsekvensanalyser, vad gäller förändrade förutsättningar för våra företag i Söderköping, som beaktar höjda taxor och avgifter i kombination med det förändrade totalekonomiska läget. Vi hoppas också att den nya majoriteten (M, S, KD) presenterar vilka planer man har för att stötta lokala företag på kort och lång sikt? Planer som bidrar till att göra Söderköping till Östergötlands attraktivaste boendekommun.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa