Filmfondens finansiering måste säkras långsiktigt

Crazy Pictures senaste film UFO Sweden tömde Filmfonden, enligt Päivi Johansson (M) och Christopher Jarnvall (SD).
Crazy Pictures senaste film UFO Sweden tömde Filmfonden, enligt Päivi Johansson (M) och Christopher Jarnvall (SD).

Norrköpings filmfond är på agendan och vi jobbar med en rimlig och hållbar lösning för framtiden.

Debatt 1 februari 2024 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Hur tänker Borgerlig samverkan om Filmfonden" NT 27/1

Hittills har fonden varit beroende av de medel som har funnits i Kultur- och fritidsnämnden. Men det är ingen långsiktig och bra lösning, speciellt med tanke på att det för närvarande är besparingstider. Nämnden prioriterar verksamhet för barn och ungdom. 

 

Nu är fondens pengar slut efter det att Crazy Pictures senaste produktion har finansierats. Det handlar alltså om ett stort antal miljoner. Detta är ofta produktioner som kostar stora pengar – vanligen åtskilliga miljoner – därför kan de inte vara helt beroende av Norrköpings skattebetalare. Filmproduktion är inte kommunens kärnverksamhet. 

 

Det var förstås ändå väntat att oppositionen och Socialdemokraterna skulle reagera. Men var finns egentligen Socialdemokraternas pengar till fonden? Det var ingen av dem som hörde av sig med alternativa finansieringslösningar när ärendet var uppe i Kultur- och fritidsnämnden i slutet av 2023. 

 

Filmfonden, det vill vi understryka, är viktig och har givit god avkastning till Norrköpings näringsliv, framför allt till vår besöksnäring. Vi kommer nu att se över hela konceptet. Från starten och fram tills nu har fonden bekostats av kommunala medel. 

 

Framöver behöver vi titta på andra mer långsiktiga lösningar. En sådan kan vara att kommunen tar en del av finansieringen medan näringslivet – framför allt besöksnäringen – tar en annan. Allt detta kommer vi att gå igenom i närtid. För det första skall vi klara ut om ansvaret framöver i så fall skall ligga på Kultur- och fritidsnämnden och det nya tillväxtkontoret. 

 

Vi tar alltså frågan på stort allvar för att skapa ordning och reda i finansieringen. Norrköpings filmproduktion är alltför viktig för att – ad hoc - vara beroende av ett eventuellt överskott. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa