Vänta inte med demensvården till efter valet

Det är bra att Vänsterpartiet väljer att svara på vårt debattinlägg om äldreomsorgen när den styrande kommunledningen kategoriskt tycks avstå från att delta i debatten i lokalmedia. Dock vill vi räta upp diskussionen något efter (V):s replik.

Vård- och omsorgsnämnden har en total budgetram på 2,6 miljarder och för oss är det självklart att den ska rymma en värdig demensvård, skriver moderaterna Sophia Jarl och Mia Vargö.

Vård- och omsorgsnämnden har en total budgetram på 2,6 miljarder och för oss är det självklart att den ska rymma en värdig demensvård, skriver moderaterna Sophia Jarl och Mia Vargö.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Debatt2021-09-17 16:47
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Orkar M stå upp för äldreomsorgen?" NT 12/9

Det är korrekt att vi har föreslagit samma ekonomiska ram för vård- och omsorgsnämnden som S, C, L och KD. Det har vi varit öppna med samtidigt som vi gett nämnden handlingsutrymme att agera inom given ram. Vård- och omsorgsnämnden har en total budgetram på 2,6 miljarder och för oss är det självklart att den ska rymma en värdig demensvård. Minst lika bra omsorg som innan S, C, L och KD beslutade om nedskärningar. (V) har alltid mer pengar än oss att fördela och orsaken till detta är att partiet använder sig av skattehöjningar i sina beräkningar. 

Norrköpings kommun har en av Sveriges högsta kommunalskatter. Hög kommunalskatt slår alltid hårdast mot människor med låga inkomster. Vi är övertygade om att kommunen kan använda gemensamma skattemedel mer effektivt. (V) har mycket sällan ställt sig bakom resonemanget om att omfördela resurser. Vi upplever att de istället alltid vill lösa intäktssidan genom att be skattebetalare om mer. Detsamma gäller i diskussionen om resurser till äldrevården. Det är orimligt att, som (V) hela tiden föreslå skattehöjningar innan vi prövat hur de resurser vi har idag kan omfördelas. 

(V) driver en ganska hårdnackad ideologisk linje att all välfärd inom Norrköpings kommun ska vara i kommunal regi. Förutom att detta skulle begränsa de äldres inflytande att få bestämma vem som ska utföra deras omsorg så skulle det innebära en kostnadsökning och en kvalitetsförsämring. Månad efter månad redovisar det lokala omsorgskontoret just detta. Kommunalt driven äldreomsorg är dyrare och de äldre får färre utförda omsorgstimmar av kommunen i jämförelse med de privata utförarna. 

(V) ställer en fråga till oss om vi avser att återställa bemanningen inom demensvården om vi får möjlighet efter valet 2022. Det är en märklig fråga; vi har redan nu gett ett antal förslag på hur bemanningen minst ska återställas innan 2022 och är givetvis förvånade över att (V) röstat emot dessa. Svaret är således ja. Men det här kan inte vänta till efter valet. Äldre, anhöriga och anställda har en ohållbar situation. Frågan är fortfarande varför (V) inte gör som vi och agerar omedelbart? Men de kanske hellre vill använda demensvården som slagträ i valet istället för att ställa sig bakom förstärkningar redan nu?

För moderaterna 

Sophia Jarl, oppositionsråd

Mia Vargö, andra vice ordförande vård- och omsorgsnämnden