Dålig klimat- och näringslivspolitik från högern och SD

Norrköpings nya höger-SD-styre valde redan innan man formellt tillträtt att stoppa Holmens planerade vindkraftsprojekt vid Klintaberget. Det är riktigt dåligt både för klimatet och företagsklimatet i Norrköping.

Vi i Vänstern anser att Holmens vindkraftsetablering bör få gå vidare till Länsstyrelsen för miljöprövning. När man stoppar den redan nu så stänger man dörren till en av de mest gynnsamma placeringarna för landbaserad vindkraft i kommunen, skriver Nicklas Lundström Sara Perlman.

Vi i Vänstern anser att Holmens vindkraftsetablering bör få gå vidare till Länsstyrelsen för miljöprövning. När man stoppar den redan nu så stänger man dörren till en av de mest gynnsamma placeringarna för landbaserad vindkraft i kommunen, skriver Nicklas Lundström Sara Perlman.

Foto: Vänsterpartiet

Debatt2022-10-19 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Moderaternas lokala valplattform nämner man inte ens den största utmaningen som världen, Sverige och Norrköping står inför – klimathotet. På grund av klimatförändringarna vet vi att värmeböljor och översvämningar kommer att bli vanligare. Och att allt fler människor kommer att tvingas fly klimatkatastrofer i framtiden. 

Det kommer att drabba även oss och är ett verkligt hot mot Norrköpingsbornas säkerhet. En av de avgörande sakerna som måste göras omedelbart är att öka Sveriges klimatsmarta elproduktion. Där måste såklart också vår kommun bidra. Idag producerar Norrköping bara cirka en femtedel av den energi vi använder, det är inte hållbart. 

Vi i Vänstern anser att Holmens vindkraftsetablering bör få gå vidare till Länsstyrelsen för miljöprövning. När man stoppar den redan nu så stänger man dörren till en av de mest gynnsamma placeringarna för landbaserad vindkraft i kommunen. Chansen är liten att rejäla satsningar kan bli av någon annanstans. Vi håller dock fast vid vår inställning att de som bor närmast bör få ekonomisk kompensation och en del av vinsten från vindkraftverken. Den frågan måste dock Riksdagen besluta om. 

I Moderaternas lokala valplattform nämns dock näringslivsklimatet flera gånger. Det visar sig nu vara tomt prat. Norrköping har flest pappersbruk av alla kommuner och dessutom en stor träindustri som skapar mängder av jobb och skatteintäkter. Dessa är väldigt beroende av rimliga elpriser. 

Det gäller faktiskt de allra flesta företag där många nu upplever stora problem på grund av höga elkostnader. Att i det läget stoppa den enda elproduktion i kommunen som i någorlunda närtid skulle kunna mildra priserna är extremt dålig näringslivspolitik. Holmens planerade vindkraftspark skulle närapå fördubbla Norrköpings elproduktion och på riktigt bidra till att sänka elpriserna. Det skulle såklart också gynna alla hushåll som redan nu drabbas hårt.

Att i det läget enbart hänvisa till förhoppningar om kärnkraft som kan ta uppåt 20 år att bygga eller nya små reaktorer, som enligt de som leder den svenska utvecklingen som tidigast kan komma i produktion 2032, är helt enkelt inte realistiskt. Vindkraft är nödvändigt för att klara både klimatet och samhällets elförsörjning här och nu.