Vi i Vänsterpartiet säger nej till varslen i sjukvården

Vidareutbilda undersköterskorna till sjuksköterskor istället för att varsla dem, föreslår vänsterpartisterna Malin Östh och Jessica Eek med anledning av regionens väntade varsel som presenterades på onsdagen.

För drygt 20 år sedan hotades Vrinnevisjukhuset av omfattande besparingar och omstruktureringar. Då gick Norrköpingsborna man ur huse, anordnade stora demonstrationer och formade en mänsklig ring runt sjukhuset, skriver vänsterpartisterna Malin Östh och Jessica Eek.

För drygt 20 år sedan hotades Vrinnevisjukhuset av omfattande besparingar och omstruktureringar. Då gick Norrköpingsborna man ur huse, anordnade stora demonstrationer och formade en mänsklig ring runt sjukhuset, skriver vänsterpartisterna Malin Östh och Jessica Eek.

Foto: Fredrik Jonsson

Debatt2024-02-28 14:10
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Regionens besked: "900 heltidsanställda varslas" NT 28/2

För drygt 20 år sedan hotades Vrinnevisjukhuset av omfattande besparingar och omstruktureringar. Då gick Norrköpingsborna man ur huse, anordnade stora demonstrationer och formade en mänsklig ring runt sjukhuset. Budskapet gick fram till politikerna, Vrinnevisjukhuset räddades och stora delar av nedmonteringen av vården stoppades.

Nu står sjukvården i Norrköping inför ett ännu större hot än för 20 år sedan. Det ligger enorma sparbeting, anställningsstopp och hyrstopp har införts samtidigt som 900 anställda varslats. Det utgör ett fundamentalt hot mot den östgötska sjukvården där konsekvenserna riskerar bli förödande. I slutändan handlar det om att sjukvården kommer ge en sämre vård, som riskerar leda till ökat lidande och fler dödsfall för östgötarna.

Under flera månader har vi hört högerpolitiker och ledande tjänstepersoner i regionen prata om och hota med varsel av personal. Men inte en enda gång har någon kunnat visa på att vi idag har personal som vi inte behöver. Det är faktiskt tvärtom. Alla prognoser visar istället att vi behöver anställa fler i sjukvården de kommande åren. Därför är beslutet om att varsla 900 personer ett beslut som kommer få mycket negativa effekter även på lång sikt.

Vi i Vänsterpartiet säger nej till varslen i sjukvården. Vi vill se andra åtgärder som bygger sjukvården starkare. Men även vi ser att det finns problem. Inte minst med ekonomin. Sjukvården har länge varit underfinansierad samtidigt som det finns stora problem med bristande arbetsmiljö. Detta har gjort att dyra och delvis ineffektiva nödlösningar krävts. Med de varsel som nu läggs ser vi att dessa problem kommer förstärkas ytterligare.

Vi vill ta tillvara den kompetens som finns hos personalen idag. Det behövs fler sjuksköterskor för att stärka sjukvården. Därför vill vi ge undersköterskor som idag varslats möjlighet att, med stöd av Region Östergötland, utbilda sig till sjuksköterskor. Där finns mycket att vinna både på kort och lång sikt. 

Sedan finns det en rad övriga åtgärder som kan minska kostnaderna. Vi har idag dyra och byråkratiska privatiseringar som vi kan avskaffa. Det skulle spara pengar och ge effektivare vårdflöden. Genom ett strukturerat arbete mot fuskande företag och välfärdskriminalitet finns också mycket pengar att spara.

Den högsta ledningen måste också bidra till besparingarna. Politiker och ledande tjänstepersoner fattar nu beslut om kraftiga nedskärningar för alla utom sig själva. Vi vill spara in på orimliga privilegier som förmånsbilar och se över de högsta lönerna i regionen. Om svångremmen ska dras åt i organisationen måste det även gälla ledningen.

Till sist handlar det om att mer resurser måste skjutas in till sjukvården. Här måste Ulf Kristersson hedra sitt löfte om att pengar från staten ska komma så att ingen behöver sägas upp. Det är dags att agera nu för att stoppa dessa nedskärningar.