Vallöftena om landsbygden är som borta med vinden

Nu har valvindarna från 2022 års valrörelse blåst förbi och mojnat. När M, KD och L har gått ihop med SD för att styra i Norrköpings kommun, är vallöftena om att satsa på landsbygden borta med vinden, skriver oppositionsrådet Christian Widlund (C).

Istället för att underlätta livet på landsbygden har Borgerlig samverkan och SD tagit en rad beslut som försämrar för landsbygdens villkor, skriver oppositionsrådet Christian Widlund (C).

Istället för att underlätta livet på landsbygden har Borgerlig samverkan och SD tagit en rad beslut som försämrar för landsbygdens villkor, skriver oppositionsrådet Christian Widlund (C).

Foto: Joakim Blomqvist

Debatt2024-06-21 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Istället för att underlätta livet på landsbygden har Borgerlig samverkan och SD tagit en rad beslut som försämrar för landsbygdens villkor. 

Nedläggning av Tåbyskolan, indragning av arbetsplatser och platser på äldreboende i Skärblacka, nedläggning av fritidsgården i Svärtinge och nedbantning av verksamheten på fritidsgården i Åby, är några exempel. 

I budgeten för 2025 har Borgerlig samverkan och SD dragit in på investeringsplanerna för Krokek Centrum. Vad får det för konsekvens på Hyresbostäders planerade byggnation där?  I den nyligen fastslagna planeringsstrategin, anges att det saknas fördjupade översiktsplaner för såväl Östra Husby som för Skärblacka, men det saknas resurser för att ta fram dessa. Beslutet som togs i utbildningsnämnden att stänga förskolan i Simonstorp, är ett beslut som kan bli helt ödesdigert för Simonstorp som ort. Om kommunen inte ser till det engagemang som finns i Simonstorp för att behålla förskolan i någon form, kommer orten på sikt att utarmas.

Det är dessvärre inte nog med detta. Nu kommer signaler från kommunen att det pågår processer att flera vägar, som kommunen har driftat i decennier, ska förrättas för att ansvaret ska läggas i olika vägföreningar. Detta trots att kommunfullmäktige har fattat beslut om övertagande av allmänplats och anläggningar från de vägföreningar som vill det.

Dessutom har Borgerlig samverkan och SD i sitt politiska program som är antaget av kommunfullmäktige angett att ”vägföreningar/samhälligheter som senaste åren fått allt större ansvarsområden inte ska ansvara för drift av vägar och lekparker”. Nu agerar man precis tvärtom. Det är vägar där det går tunga lastbilstransporter och det finns vägar med järnvägsbroar. Nu vill Borgerlig samverkan att privatpersoner och företagare genom vägföreningar ska bära ansvaret. Det ökar kostnaden och sätter stora juridiska krav på enskilda personer. 

Vi i Centerpartiet vill istället göra satsningar som stärker möjligheterna att bo på landsbygden. Vi säger nej till samtliga dessa neddragningar av offentlig service i våra utvecklingsorter och på landsbygden. Vi avsätter i vår budget pengar för att behålla förskolan i Simonstorp, vi vill renovera och behålla skolan i Tåby och bygga en ny skola som ersätter Dagsbergsskolan. I vår budget finns också medel för att bygga ett nytt äldreboende i Skärblacka.

Nu lägger vi förslag om att ta fram modeller för ersättning till skolor och förskolor på landsbygden. Vi lägger också förslag om att ta fram en modell för att kommunen ska stötta initiativ, från till exempel byggemenskaper, som vill bygga flerbostadshus för äldre, i våra utvecklingsorter och i mindre tätorter. Tillgången till flerfamiljshus är nödvändiga för att få till ett generationsskifte som behövs för att hålla bygderna levande. 

Vi tror att detta är åtgärder som ökar intresset och förutsättningarna för invånare på landsbygden att bo kvar och även att få fler att flytta dit. Det är sådant som utvecklar landsbygden och utvecklingsorterna, inte avvecklar dem.