Välkommet med diskussion om kulturpolitik

Tack för tacket, Kristdemokraterna.

Debatt 29 mars 2022 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Slutreplik

"Eftersträvar brett kulturliv för levande stad" NT 26/3

"Svårt för kulturen att tänka nytt?" NT 26/3

 

Skådebanans avsikt med den kulturpolitiska dagen var ju just, att kulturpolitiken skulle komma ut i debatt- och samtalsljuset. 

Det låter fint när ni pratar om att stödja de små fria kulturaktörerna. Men som sagt: det är fel strategi att göra det på bekostnad av de större institutionerna. Och ni har fortfarande inte övertygat mig om att ni inte talar med kluven tunga. Jag hittar inte någonstans, inte i protokoll, inte i minnesanteckningar, något spår av att ni skulle ha drivit frågan om ökat stöd till små kulturutövare. Och ingen av er har försökt bromsa nedskärningen av medel till Kultur- och Fritidsnämnden.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa