Valfrihet och välfärd går hand i hand i vardagen

Varför är valmöjligheter så viktigt? För att människor är olika!

Debatt 4 augusti 2022 19:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har alla olika livssituationer, förutsättningar, önskemål och behov. Vi kristdemokrater anser att samhällets uppdrag är skapa förutsättningar så att invånarna kan vara så självständiga som möjligt, ha sin egen försörjning, styra över sitt eget liv och kunna bidra till positiv utveckling av samhället. 

Att kunna påverka sin livssituation, att kunna göra egna val, är bland det allra viktigaste för vårt välbefinnande. Att inte kunna påverka sin situation leder till modlöshet och i längden ofta till psykisk ohälsa. Även till synes små saker där vi kan påverka vår vardag kan vara mycket betydelsefulla för oss som enskilda personer. Utifrån detta går valfrihet och välfärd hand i hand. 

Vi kristdemokrater har under våra snart åtta år i ledningen för Norrköpings kommun drivit på för invånarnas valfrihet och möjlighet att påverka sin vardag. Tack vare det har vi i Norrköping valfrihet inom hemtjänst och det finns fortfarande möjlighet att välja familjedaghem för de familjer som föredrar det för att bland annat kunna ha sina barn i en liten grupp. Att vi har privata utförare inom hemtjänsten utvecklar inte bara kvalitén inom hemtjänsten det ger dessutom ökad valfrihet för undersköterskor och annan vårdpersonal att välja mellan olika arbetsgivare. Flera Trygghetsboenden har byggts vilket ger äldre möjlighet att välja ett anpassat boende långt innan man är berättigad till äldreomsorg på något äldreboende. På så sätt kan man bibehålla mer av sin självständighet, göra sina egna val. 

Vi kristdemokrater kommer att fortsätta värna valfriheten och arbeta för att utveckla den så att fler har möjlighet att göra aktiva val, både när det gäller barnomsorg, skola och äldreomsorg. 

För att valfriheten inom hemtjänsten ska fungera i hela vår kommun behöver vi se över hur vi kan ge bättre förutsättningar för att fler utförare ska kunna vara aktiva utanför stan. Och för att det fria skolvalet ska fungera i praktiken i behöver vi ha en hela kommunen behövs kollektivtrafik som fungerar så att elever kan ta bussen till och från skolan. 

Att fler personer försörjer sig själva är också grundläggande för att kunna påverka sin livssituation. Därför är vi glada och stolta över att vi de senaste två åren kunna vara med och genomföra förändringar i arbetssättet kring försörjningsstöd, det som tidigare kallades ”socialbidrag”. Genom det har antalet hushåll i behov av försörjningsstöd minskat med 20% de senaste två åren, fler kommit i arbete eller studier, och fler tar ansvar för sin egen försörjning. Det är ett fantastiskt resultat, och vi är inte färdiga än. De minskade kostnaderna för försörjningsstöd har dessutom lett till att vi har kunnat omfördela medel till förebyggande och stödjande insatser inom socialtjänsten, både när det gäller missbruksvård och uppsökande verksamhet riktat till barn och unga. Detta ökar valfriheten för fler personer, möjligheten att kunna välja ett liv utan droger, möjligheter att kunna få ett arbete, möjlighet för fler barn att se sina föräldrar gå till jobbet och möjlighet att kunna skapa ett liv som jag själv styr över och tar ansvar för.  

Vi kristdemokrater vill fortsätta att ta ansvar för att Norrköping ska bli ännu bättre. För tryggheten i hemmen, i alla skolverksamheter och på våra gator. För att fler ska försörja sig själva. För att hela kommunen ska leva och utvecklas. För att företag ska trivas. För att vården och omsorgen ska bli ännu bättre. Och för att värna valfriheten för våra invånare. 

 


Tomas Tekmen, ordförande KD Norrköping 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Norrköping: Valet 2022

Debatt: Borgerlig samverkan: Vi förstår inte riktigt hur East Pride resonerar

Borgerlig samverkan: Vi förstår inte riktigt hur East Pride resonerar

Debatt: Hotet mot oss släpps in till makten av liberala partier

Hotet mot oss släpps in till makten av liberala partier

Insändare: Vi har ett spännande år framför oss

Vi har ett spännande år framför oss

Debatt: Klart: Det ska nya styret i Norrköping heta: "Därför får arbetet med vårt politiska program ta lite tid"

Klart: Det ska nya styret i Norrköping heta: "Därför får arbetet med vårt politiska program ta lite tid"

Nu är alla röster räknade: Så gick det för småpartierna • Här är politikern som fick flest personkryss i valet

Nu är alla röster räknade: Så gick det för småpartierna • Här är politikern som fick flest personkryss i valet
Visa fler