Våld, hot och extremism får aldrig styra Norrköping

I veckan som gick utsattes två religiösa församlingar i Norrköpings kommun för skadegörelse och hot. Syftet var att skrämma och skapa fruktan hos Norrköpingsbor på grund av deras religion.

Som demokratiskt valda företrädare har vi ett särskilt ansvar att ryta ifrån när politiska eller religiösa extremister försöker ta över Norrköping med skräck, våld och hot, skriver företrädare för samtliga partier i Norrköpings kommunfullmäktige.

Som demokratiskt valda företrädare har vi ett särskilt ansvar att ryta ifrån när politiska eller religiösa extremister försöker ta över Norrköping med skräck, våld och hot, skriver företrädare för samtliga partier i Norrköpings kommunfullmäktige.

Foto: Sara Segraeus

Debatt2021-03-31 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Till er som drabbats vill vi säga: vi står på er sida. Som ledare för de demokratiskt valda partierna i Norrköpings kommun tar vi gemensamt avstånd från dessa hatfulla och brottsliga handlingar.

Hets mot folkgrupp, rasism och hatbrott till följd av religionstillhörighet handlar om att med våld och fruktan stoppa människor från att leva sitt vardagsliv här i vår stad och vår kommun. Det kan vi aldrig acceptera. Sveriges lagar och förordningar ska förhindra det. Polisen ska lagföra dem som bryter mot lagarna. Domstolarna ska döma dem som lagförs. Det är så det fungerar i en demokratisk rättsstat. När vi nu ser att hoten och förföljelsen mot religiösa församlingar i Norrköping ökar, förväntar vi oss också ett antal gripna och dömda brottslingar.

Som demokratiskt valda företrädare har vi ett särskilt ansvar att ryta ifrån när politiska eller religiösa extremister försöker ta över Norrköping med skräck, våld och hot. Vårt ledarskap ska också visa vägen för den kommunala verksamheten, och alla människors lika värde utgör också en viktig grundsten för kommunens egen värdegrund.

Detta vill vi visa på genom vårt ställningstagande idag.

Vi vet att det under veckan gjorts flera starka och betydelsefulla markeringar från privatpersoner mot hatet och hoten. Omsorg, vaksamhet, uppmaningar att gå förbi och titta till utsatta platser samt uppmuntran till polisanmälningar är exempel på det. Vi vill därför uttrycka vårt varma tack till alla er som engagerar er och påminna om att ni inte är ensamma. Kommunfullmäktiges presidium och de åtta gruppledarna för de politiska partierna står med er, och vi har något hundratal fritidspolitiker och 11 000 medarbetare i ryggen. Vi tror också på alla människors lika värde, vi ser er insats och vi stödjer er!

Till Norrköping har människor flyttat eller flytt för att kunna leva, tänka och tro i fred och frihet. Vår historia är full av människor från olika länder och religioner som byggt upp vår stad. Det har inte alltid varit enkelt eller friktionsfritt, och vi har fortfarande svårigheter att lösa. Men vi har det gemensamt att här vill vi leva; tillsammans, med våra olikheter och likheter, utifrån de gemensamma demokratiska värderingar som Sverige vilar på.

Vi kommer aldrig acceptera att våldsverkare försöker styra vår kommun. När religionsfriheten hotas säger vi tydligt stopp. Vi inbjuder alla Norrköpingsbor att vara med och ta ställning mot våld, hot och hat.