Våga se – det livsfarliga våldet mot kvinnor och barn

Liksom knopparna på träden vaknar till liv i vårsolen vaknar samhället till när fem kvinnor på kort tid blivit mördade.

Både kvinnor och barn vet att det finns en risk att mamma ska dö och att det farligaste av allt är att lämna den våldsamma relationen, skriver Sanna Detlefsen, direktor Stadsmissionen i Östergötland.

Både kvinnor och barn vet att det finns en risk att mamma ska dö och att det farligaste av allt är att lämna den våldsamma relationen, skriver Sanna Detlefsen, direktor Stadsmissionen i Östergötland.

Foto: Claudio Bresciani

Debatt2021-04-20 15:35
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mord utförda av män de har eller har haft en nära relation med. Till skillnad från träden som sjuder av liv är denna bistra och sanna verklighet för kvinnor och barn som lever med våld inget nytt för oss på Stadsmissionen. 

Varje dag och natt, år efter år möter Stadsmissionen kvinnor och barn som lever i ständig skräck för vad som ska hända. Ofta med en oro över att mamma ska mördas. Både kvinnor och barn vet att det finns en risk att mamma ska dö och att det farligaste av allt är att lämna den våldsamma relationen. 

Medarbetare på Stadsmissionen jobbar nära dessa kvinnor och barn, och nära socialtjänsten. Tillsammans gör vi vad vi kan för att skapa skydd och ge behandling för kvinnor och barn med upplevelser så starka att de får PTSD, posttraumatiskt stressyndrom.

Stadsmissionen ser stora luckor i samhällets arbete i att förebygga, ge akut stöd, lagföra förövare och säkerställa långsiktig trygghet. Tre viktiga aspekter för att täppa till luckorna är: 

Skyddade boenden är inte reglerade. Vem som helst, med vilken kompetens som helst (eller avsaknad av kompetens) kan starta ett skyddat boende. Gör därför skyddade boenden tillståndspliktiga och ge därmed kommunerna möjlighet att kräva kvalitet, rättssäkerhet och individuell anpassning. Det ger också Inspektionen för vård och omsorg  möjlighet att följa upp och granska skyddade boenden.

6 200 barn vistas varje år på skyddade boenden, men lagstiftningen stödjer inte egna insatser för barn i skyddade boenden. Säkerställ barnens behov av stöd och behandling genom att reglera skyddade boenden så att socialtjänsten kan ge beslut om insats för varje barn.

Innovation och nytänkande krävs för att komma till rätta med ett enormt samhällsproblem. Öka statliga medel för att stärka upp metodutveckling, innovation och nya samarbetsformer mellan civilsamhälle, offentlighet och näringsliv. Ingen aktör klarar denna utmaning på egen hand. 

Viktigast av allt. Prata mer om våldet som kvinnor och barn utsätts för. Prioritera rapportering och resurstillsättning. De utsatta kvinnorna kan inte stå ensamma i detta. Vi är många som år efter år jobbat med frågan, och ofta får försvara oss som om det var vi som var hotet. 

Stadsmissionen deltar gärna i fler samtal med fler parter för att hitta sätt att jobba på som gör skillnad, såväl lokalt som nationellt. Både för operativ verksamhet och lagstiftning. Tills dess agerar vi i varje möte med våldsutsatta kvinnor och barn, varje dag och natt, årets alla dagar.