Vad vill Christian Widlund åstadkomma med sin retorik?

Vikbolandets nya skola, vägföreningarna och äldreomsorgen i Skärblacka ges en felaktig beskrivning i Christian Widlunds (C) debattartikel tycker kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) i en replik.

Jag tycker att invånarna förtjänar en politisk debatt där man kan del av hela kontexten, skriver kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M).

Jag tycker att invånarna förtjänar en politisk debatt där man kan del av hela kontexten, skriver kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M).

Foto: Fotofabriken

Debatt2024-06-27 09:50
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Vallöftena om landsbygden är som borta med vinden" NT 21/6

Centerns gruppledare Christian Widlund inleder sin debattartikel med att skriva direkta felaktigheter och utlämnar avgörande fakta.

Först. Den politiska majoriteten har fattat beslut om att bygga en ny modern skola på västra Vikbolandet. Det är stor satsning för landsbygden på drygt 300 miljoner kronor. Den säkerställer en skola och en sporthall där familjer väljer att bo. 

En del av upptagningsområdet kommer vara det som idag upptas av Tåby skola. För oss är det självklart att kunna ersätta en skola med uttjänta lokaler. Jag har förstått att Centerpartiets gruppledare istället vill se två små skolor; en i Tåby och en i Dagsberg på Vikbolandet. 

Det är givetvis helt ok att vi gör olika bedömningar men frågan är varför Christian Widlund bara skriver om Tåby och utelämnar det större kontexten? Jag tror att en större skola där personalgruppen blir tillräckligt stor för att skapa en hållbar arbetsplats kommer gynna möjligheterna att rekrytera behörig personal.

Christian Widlund hävdar felaktigt att kommunen överför ansvar för infrastruktur till vägföreningar på landsbygden. Det gör han trots att han fått information om att det finns ett antal vägar i kommunen som idag saknar huvudman och som måste ha en huvudman. 2021 styrdes dåvarande tekniska nämnden av centerpartisten Karin Jonsson. 

Karin Jonsson påbörjade ett arbete att bringa ordning i vem som ska ta ansvar för de vägar som saknar huvudman. Samma arbete som nu Christian Widlund verkar motsätta sig. Christian Widlund står bakom alla de beslut som vi genomfört avseende övertagande av vägföreningar i mandatperioden. Därför är det svårt att hänga med hur Centerpartiet nu resonerar. Frågan är om de ändrat uppfattning igen? 

Avslutningsvis; även i frågan om tillgång till äldreomsorg i Skärblacka väljer Christian Widlund att föra debatten genom att utelämna fakta. Han verkar vilja ge medborgarna intrycket av att vi avvecklar alla äldreomsorgsplatser i området. Det är ju inte sant; det finns i dagsläget två boenden i Skärblacka. Ett av dem kommer att avvecklas på grund av uttjänta lokaler. Därmed finns ett boende kvar i samhället. 

Vad vill Christian Widlund uppnå med denna typ av retorik? Jag tycker att invånarna förtjänar en politisk debatt där man kan del av hela kontexten. Jag kommer fortsätta komplettera Christian Widlunds resonemang med fakta som han själv väljer att utelämna.