Vad vill Moderaterna skära ned på inom sjukvården?

Moderaterna vill skära ner Region Östergötlands budget med minst 250 miljoner kronor. Partiet bör därför i god tid innan valet berätta för väljarna vilka delar av vården som blir offer på det moderata altaret, skriver socialdemokraterna Teresa Carvalho och Kaisa Karro.

Debatt 20 februari 2022 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Pandemin har visat tydligt att den svenska välfärdens medarbetare håller internationell toppklass, men att vården och omsorgen i många delar är underdimensionerad och ibland bristfälligt organiserad. Marknadsexperiment och privatiseringar har skapat en fragmenterad välfärd som visat sig vara såbar under pandemi.

 

Vi socialdemokrater vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. En god vård och omsorg – aldrig vinstjakt – måste vara det styrande målet i välfärden. Det kräver också medarbetare som har rimliga arbetsvillkor. Alltför många medarbetare i välfärden vittnar om stress och känslan av att inte riktigt räcka till. Välfärden behöver stärkas.

 

I Region Östergötland vill Moderaterna sänka regionskatten så att regionen tillhör den fjärdedel av landets regioner som har lägst skatt. Det skulle kräva att skatten sänks med 22 öre per hundralapp. För den som tjänar 30 000 kronor i månaden skulle det innebära 66 kronor mer i plånboken – till priset av att regionens skatteintäkter minskade med 250 miljoner kronor per år.

 

Vi socialdemokrater väljer en annan väg. I stället för sänkt skatt tillför vi mer pengar till hälso- och sjukvården. I den budget vi lagt i regionen tillsammans med våra koalitionspartners skjuter vi till drygt 700 miljoner kronor för att hälso- och sjukvården ska klara sitt uppdrag på ett bra sätt. Tack vare ökade statsbidrag från S-regeringen och högre skatteintäkter än väntat tillför vi ytterligare 250 miljoner kronor till att beta av Coronaköerna och till att göra personalens arbetsvillkor bättre.

 

Samtidigt som vi tillför närmare en miljard kronor till vården tar vi också ansvar för en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser. Vi har lagt åtgärdsplaner för att minska onödiga inköp och minska beroendet av inhyrd personal.

För att möta de växande behoven av sjukvård i takt med att den svenska befolkningen blir allt äldre, behöver vi både tillföra mer resurser och genomföra nya smarta arbetssätt som minskar administration. Det kan handla om utökade möjligheter att få vård digitalt eller närmare hemmet, genom exempelvis att patienten mäter sina värden själv. Nya smarta arbetssätt och digitala lösningar, där det är lämpligt, frigör tid till vårdarbete och använder våra gemensamma resurser smartare. Enligt tidningen Dagens Samhälles undersökning är Region Östergötland en av de regioner som anställer minst administrativ personal.

 

Den kommande mandatperioden behöver Sverige – utöver fortsatta satsningar på polis och trygghetsskapande åtgärder – tillföra mer resurser till välfärden. Mot det står dock högerpartier som gång på gång visat att de sätter privata företags jakt på vinst före svenska folkets vård och omsorg. Högerpartier som gång på gång prioriterar skattesänkningar framöver satsningar på vår gemensamma välfärd.

Det är hög tid för Moderaterna i Östergötland att svara på vad man vill skära ned på. Vilka verksamheter blir offer på det moderata altaret om skatten sänks? Östgötar i allmänhet, vårdpersonalen i synnerhet, förtjänar ett besked inför valet 2022.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Val 2022 - sjukvården

Debatt: Nära vård i rätt tid - viktigt med kontinuitet

Nära vård i rätt tid - viktigt med kontinuitet

Debatt: Vården i region Östergötland är högt kvalificerad men inte bra

Vården i region Östergötland är högt kvalificerad men inte bra

Debatt: Värdig arbetsmiljö och värdiga förlossningar

Värdig arbetsmiljö och värdiga förlossningar

Debatt: Inför budgetbeslut i regionen: M och KD vill satsa mer på regionens medarbetare - "Regionen behöver en nystart"

Inför budgetbeslut i regionen: M och KD vill satsa mer på regionens medarbetare - "Regionen behöver en nystart"

Insändare: Mer behöver göras för att skapa fungerande vård

Mer behöver göras för att skapa fungerande vård
Visa fler
Läs mer!

Debatt: Vi tar ansvar för att stärka Östergötland!

Vi tar ansvar för att stärka Östergötland!

De vill satsa 60 miljoner på höjda tillägg för vårdpersonalen: "Det ska löna sig att jobba kväll och helg"

De vill satsa 60 miljoner på höjda tillägg för vårdpersonalen: "Det ska löna sig att jobba kväll och helg"

Primärvården i Östergötland får 440 miljoner kronor – "En väldigt prioriterad fråga"

Primärvården i Östergötland får 440 miljoner kronor – "En väldigt prioriterad fråga"

Debatt: Det finns inga planer på varsel eller uppsägningar

Det finns inga planer på varsel eller uppsägningar