Vad blir kvar av vården på Vrinnevisjukhuset?

Vården på Vrinnevisjukhuset är akut hotad av majoritetens nedmontering. Efter att ha varslat 900 medarbetare, så har den stora omorganisationen dragit igång. Frågan är vad som blir kvar när den är klar.

Ögonmottagningen på Vrinnevisjukhuset skulle få nya lokaler, istället ska den nu läggas ner. Man tvingar därmed medborgarna att antingen åka till Linköping, eller att välja ett privat alternativ, skriver vänsterpartisterna Emil Broberg och Ibtisam Yusuf. Genrebild.

Ögonmottagningen på Vrinnevisjukhuset skulle få nya lokaler, istället ska den nu läggas ner. Man tvingar därmed medborgarna att antingen åka till Linköping, eller att välja ett privat alternativ, skriver vänsterpartisterna Emil Broberg och Ibtisam Yusuf. Genrebild.

Foto: Jan Alfresson

Debatt2024-06-06 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Genom en rad politiska beslut lägger man på verksamheten att ta ansvar för vilken vård som kommer att försvinna. Det är oansvarigt och dumt. Politiken måste ta ansvar för medborgarnas rätt till vård. 

Vänsterpartiet anser att det är av yttersta vikt att bevara ögonkliniken på Vrinnevisjukhuset. Vi anser att det är ett förhastat och kortsiktigt beslut och det är dags för politiken att ta ansvar för vårdutbudet. Ögonsjukvården behöver finnas nära medborgarna, den behöver vara tillgänglig och offentlig. 

Ögonmottagningen på Vrinnevisjukhuset skulle få nya lokaler, istället ska den nu läggas ner. Man tvingar därmed medborgarna att antingen åka till Linköping, eller att välja ett privat alternativ. Genom att göra det spelar man de privata aktörerna i händerna, samtidigt som man spelar pengarna av sina skattebetalare. 

Den östgötska ögonsjukvården har i många år dragit med tillgänglighetsproblem. För att rätta till dem hade man kunnat skjuta till pengar, man hade kunnat satsa och investera, men istället valde man ett kostsamt vårdval. Det innebär att privata aktörer fritt kan etablera sig på vårdmarknaden, så länge de uppfyller kraven i en regelbok. 

Systemet har visat sig vara otroligt dyrt överallt där det har testats. Vi vet sedan tidigare att privata aktörer inom det som kallas vårdval hellre tar emot unga patienter med små bekymmer, än äldre med omfattande ohälsa och stora problem. Det leder till en snedfördelning av vårduttaget och frångår principen om att den med störst behov ska få hjälp snabbast. 

Vi vet också att vårdvalet kostar pengar genom att det kräver en så omfattade administration. I en tid när vi behöver alla våra anställda i regionen för att ta hand om patienter, så ska vi ändå lägga tid och pengar på den överväldigande administrationen för att se till att ingen fuskar och att man följer alla regelböcker. 

Trots det har den ideologiskt förblindade majoriteten, med Moderaterna och Sverigedemokraterna i spetsen, bestämt sig för att privatisering och centralisering är den enda vägen framåt. Ögonkliniken på Vrinnevisjukhuset flyttar inte in i sina nya lokaler, som vi gemensamt betalat för att färdigställa, istället läggs lokalerna till på listan över korridorer och undersökningsrum som ekar tomma. 

Vi vet att vårdvalsaktörerna behöver gå med vinst för att lyckas, den vinsten måste komma från vårdsökande medborgare. För att lyckas med det så måste man välja bort de dyra patienterna. De som drabbas är patienterna med de största problemen, som behöver sövas för ingrepp och de som behöver dyra läkemedel. 

Kvar efter ögonkliniken blir alltså ett skal av något som liknar sjukvård, men som inte är det. Det är vårdaktörer som inte kan hjälpa alla patienter, som inte har akutintag och inte jour. Detta skal av vård är vad man lämnar efter sig och sannolikt är det bara början. 

Vänsterpartiet kräver att beslutet hanteras politiskt och att tillgången till offentlig vård i hela länet värnas.