Utveckla reseavdraget istället för att avveckla det

Det finns ett nära samband mellan ekonomisk tillväxt och utvecklingen av bättre och effektivare transporter.

Debatt 1 mars 2022 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bilen dominerar persontransporterna i Sverige. Bilen är också viktig för att ta sig till jobbet och i jobbet. Både resan till arbetsplatsen och själva arbetsuppgifterna kräver många gånger bil och körkort. 

 

Tyvärr verkar inte alla ha insett detta. Från politiskt håll kommer nu förslag till att avskaffa reseavdraget och att ersätta det med en mycket låg skattereduktion som inte tar hänsyn till de faktiska kostnaderna för resan. Det kan låta sympatiskt att något ska vara färdmedelsneutralt. Men i praktiken innebär det att det blir svårare och dyrare för många att ta sig till jobbet. 

 

I dagsläget får den som kör bil till arbetet dra av 18:50 kronor per mil mot skatten. Dessutom kan den som använder egen bil i jobbet få en skattefri ersättning på samma summa från arbetsgivaren. I det nya förslaget om skattereduktion, som varit ute på remiss, föreslås en skattereduktion på fem kronor milen, oavsett om man cyklar, åker kollektivt eller behöver bil till jobbet. Det säger sig självt att det kommer att försvåra för många människor i vardagen. Detta vill man göra i ett läge där bränslepriserna är högre än någonsin. Tidpunkten är mycket illa vald, men det är helt fel väg att gå oavsett när avsikten är att genomföra försämringen. 

 

I Tyskland har man nyligen styrt in på en helt annan väg och valt att höja motsvarigheten till reseavdraget från cirka 30 till 35 kronor per mil. Sverige borde göra på samma sätt. I stället för att avskaffa reseavdraget borde det utvecklas. Svenska folket är av samma uppfattning.

 

Enligt en SKOP-undersökning som MRF låtit göra vill en majoritet av befolkningen (85 procent) antingen behålla nuvarande regler eller öka möjligheterna till avdrag. Endast en liten minoritet (15 procent) vill försämra dem. Dessutom borde milersättningen höjas, då den knappt ens täcker bränslekostnaderna i dagsläget. Den har inte ändrats sedan 2008 och det är dags att göra det snarast. 

Resor och transporter är ett grundfundament i ett välfärdssamhälle. Samtidigt blir fordonen alltmer hållbara i takt med att ny teknik introduceras. Detta är en utveckling som ska uppmuntras och inte motarbetas. Nu verkar allt fler politiker, både riksdag och regering, att tänka om. Varför inte kasta nuvarande förslag och utveckla reseavdraget i stället för att avveckla det? Det är inte för sent att ändra sig.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: En komplex korsning vid Odalgatan

En komplex korsning vid Odalgatan
Brott

Tonvis miljöfarligt smuggelavfall stoppades

Tonvis miljöfarligt smuggelavfall stoppades

Insändare: Låt både järnvägen och SJ bli statligt igen

Låt både järnvägen och SJ bli statligt igen

Trafikverket: "Vi jobbar på enligt de direktiv som finns"

Trafikverket: "Vi jobbar på enligt de direktiv som finns"
Politik

Nej till höghastighetståg väcker oro

Nej till höghastighetståg väcker oro
Visa fler