Det behövs fler bostäder i Arkösund

Arkösund är Norrköpings kommuns viktigaste ort för skärgårdsturism.

Arkösunds fantastiska möjligheter bör tillvaratas på ett klokt sätt. Utbyggnad för boende och turism måste balanseras mot de naturgivna värdena, skriver miljöpartisterna Ingemar Hillerström och Robert Nordman.

Arkösunds fantastiska möjligheter bör tillvaratas på ett klokt sätt. Utbyggnad för boende och turism måste balanseras mot de naturgivna värdena, skriver miljöpartisterna Ingemar Hillerström och Robert Nordman.

Foto: Niclas Sandberg

Debatt2022-08-17 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är också en plats där både fritids- och permanentboende har ökat på senare år. En av flera orsaker till detta är förstås den ökade möjligheten till arbete delvis på distans. Detta blev möjligt med bredbandsutbyggnaden, lagom innan pandemin skyndade på processen.

Arkösunds fantastiska möjligheter bör tillvaratas på ett klokt sätt. Utbyggnad för boende och turism måste balanseras mot de naturgivna värdena. Det är ju dessa värden som mer än något annat gör Arkösund attraktivt.

I maj beslutade Samhällsplaneringsnämnden att påbörja två detaljplaner för bostäder. Båda planerna skulle gå ut över mycket värdefull natur som behövs för turism och de boende. Miljöpartiet och Vänsterpartiet var de enda partierna som motsatte sig beslutet.

Ena planen handlar om att en exploatör vill bygga bostäder i den värdefulla naturen på Kvarnbergets västra sluttning och östra delen av centrala parkeringen. Miljöpartiet vill att all natur ska behållas här och ge skydd åt teater-och visplatsen på Kvarnbergets topp. Här går den fina gamla gångvägen från lokstallet med trappor och murar av granitstenar upp till uteteatern. Den här delen av parkeringen borde istället ge plats åt den service som det växande Arkösund behöver. Här kan det bli ett attraktivt torg mitt i Arkösund.

Den andra planen handlar om Nordanskogs hällmarksskog. Här föreslås att man ska ta bort skyddet för naturen i planen från 2010 vid Hällmarksvägens återvändsgata. Istället vill man förlänga vägen till den kraftigt kuperade hällmarkstallskogen av högsta naturvärde. Här gjordes en byggnadsplan 1967 med 15 tomter som en exploatör nu vill bygga ut. Miljöpartiet vill att den gamla otidsenliga byggnadsplanen upphävs så att bergets vilda natur skyddas i planen. Det är en viktig tillgång för besökarna på Nordanskogs camping och de boende. Samtidigt bör man upphäva den del av planen 2010 som då styrande politiker lovade att inte bygga ut. Naturinventeringen för planen hade nämligen missat att området var gammal hällmarkstallskog av just högsta naturvärde. 

Ett lämpligt område för nya bostäder vore exempelvis öster om långtidsparkeringen söder om centrala Arkösund med kort gångavstånd till centrum. Miljöpartiet har tidigare föreslagit att det behövs en Fördjupad översiktsplan för att få en helhetsbild av tätortens utveckling. Inga fler detaljplaner bör göras innan man har den helhetsbilden så man inte gör oåterkalleliga misstag.